Κολέζα Ευγενία

Η Ευγενία Κολέζα είναι καθηγήτρια Διδακτικής των Μαθηματικών στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι πτυχιούχος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Louis Pasteur του Strasbourg-France, όπου και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή. Έχει συγγράψει ένα μεγάλο αριθμό άρθρων σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και τέσσερα βιβλία σχετικά με τη Διδακτική των Μαθηματικών. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών επιτροπών και κριτής διεθνών περιοδικών. Τα βασικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τις ψυχολογικές και κοινωνικοπολιτισμικές παραμέτρους της διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών. Ερευνά επίσης ζητήματα που άπτονται της διεπιστημονικής προσέγγισης της διδασκαλίας των Μαθηματικών. Είναι διευθύντρια του Εργαστηρίου Έρευνας για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών.

Tίτλοι του συγγραφέα