Σακελλαριάδης Θανάσης

Ο Θανάσης Σακελλαριάδης είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σπούδασε Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και συμμετείχε σε μεταπτυχιακά προγράμματα φιλοσοφίας στο UCLA και φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Regensburg, ολοκληρώνοντας τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κατά τα έτη 2017-19 διετέλεσε διευθυντής του Τομέα Φιλοσοφίας στο εν λόγω πανεπιστήμιο.
Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα στρέφονται στη φιλοσοφία της γλώσσας με έμφαση στην αναλυτική φιλοσοφία και στο στοχασμό του Ludwig Wittgenstein, καθώς και στη φιλοσοφία της επιστήμης με αντικείμενο τη διερεύνηση των νοητικών καταστάσεων.
Είναι συγγραφέας του βιβλίου: Από το Tractatus στις Έρευνες: Η φιλοσοφική διαδρομή του Ludwig Wittgenstein (2006) και επιμελητής του βιβλίου του Sylvain Auroux: Η Φιλοσοφία της Γλώσσας (2005). Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους.
Την τελευταία επταετία η έρευνά του προσδιορίζεται από την ερμηνευτική προσέγγιση των νοητικών καταστάσεων αξιοποιώντας την κριτική κληρονομιά της αναλυτικής φιλοσοφίας, τα επιστημονικά δεδομένα και την εφαρμογή τους καθώς και την παράδοση της παγκόσμιας λογοτεχνικής γραμματείας.

Tίτλοι του συγγραφέα