Πάλλης Γιώργος

Ο Γιώργος Πάλλης είναι επίκουρος καθηγητής Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνά του επικεντρώνεται στη μνημειακή τοπογραφία, τη μαρμαρογλυπτική και την επιγραφική. Συνεργάζεται επίσης στις πανεπιστημιακές ανασκαφές του Επάνω Κάστρου και της Παλιόπολης στην ʼνδρο.

Tίτλοι του συγγραφέα