Λώλος Σαράντης

Είναι Καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου.

Tίτλοι του συγγραφέα