Τριλίβα Σοφία

Είναι επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης.

Tίτλοι του συγγραφέα