Επικοινωνία

Όνομα/Επώνυμο:*

Εταιρεία:

Δραστηριότητα:

Διεύθυνση:

Πόλη:

Κωδικός:

Χώρα:

Τηλ.:

Fax:

E-mail:*

Παρατηρήσεις / Ερωτήσεις:*

* Υποχρεωτικά πεδία
      

Οι συγγραφείς ή οι υποψήφιοι/ες συγγραφείς που επιθυμούν να προτείνουν για έκδοση ένα βιβλίο τους στις Εκδόσεις Gutenberg-Τυπωθήτω μπορούν να το στείλουν ταχυδρομικώς ή να το καταθέσουν στα γραφεία του εκδοτικού οίκου (από Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00–16:00), ακολουθώντας την ακόλουθη καθορισμένη διαδικασία:
Τα κείμενα υποβάλλονται σε αντίγραφο (το οποίο δεν επιστρέφεται) και ο/η συγγραφέας ενημερώνεται για την απόφαση του εκδοτικού οίκου με επιστολή μέσα στο χρονικό διάστημα των ενενήντα (90) ημερών.
Τα κείμενα αυτά πρέπει να είναι τυπωμένα και δακτυλογραφημένα σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (και όχι χειρόγραφα) και να αποτελούν ολοκληρωμένο έργο και όχι δείγμα.
Πρέπει, τέλος, να συνοδεύονται από περίληψη του έργου και βιογραφικό σημείωμα των συγγραφέων με τα προσωπικά στοιχεία και τις τυχόν προηγούμενες εκδόσεις ή δημοσιεύσεις τους.