Τόμος: 3
Κωδικός καταλόγου: 402067
ISBN: 978-960-402-067-6
1η έκδοση, Νοέμβριος 2002
17 x 24
σελ. 381

Έρευνα στην Προσχολική Εκπαίδευση (Η), τόμος 3

Ποιότητα, προβλήματα και οργάνωση της προσχολικής εκπαίδευσης

Επιμελητής: Ευαγγελία Κούρτη
Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €5,97
Τιμή: €5,37 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,60 (10%)


Περίληψη

Το τρίτομο έργο "Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση" αποτελεί την πρώτη συλλογική προσπάθεια παρουσίασης του ερευνητικού έργου που συντελείται στον τομέα της ψυχολογίας και αγωγής του μικρού παιδιού στα Πανεπιστημιακά Τμήματα της χώρας μας και του εξωτερικού. Ο τρίτος τόμος περιλαμβάνει μελέτες Ελλήνων και ξένων ερευνητών, οι οποίες αφορούν την ποιότητα, τα προβλήματα και την οργάνωση της προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης. Στις διάφορες θεματικές ενότητες του τόμου αυτού παρουσιάζονται μελέτες διακεκριμένων ξένων ερευνητών σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις της έρευνας στην προσχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, καθώς και έρευνες Ελλήνων ερευνητών σχετικά με την ποιότητα και την οργάνωση της προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με τη φιλοσοφία της παιδείας, με το ρόλο, τις αναπαραστάσεις και την εκπαίδευση των σημερινών και των μελλοντικών εκπαιδευτικών και με την ποιότητα και τα προβλήματα της προσχολικής εκπαίδευσης για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Το έργο αποτελεί μια αξιόλογη πηγή ενημέρωσης για τους φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων αλλά και για όλους όσους, εξαιτίας των επαγγελματικών και ερευνητικών τους ενδιαφερόντων, ασχολούνται συστηματικά με την προσχολική και πρωτοσχολική εκπαίδευση.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή 3ου τόμου || Φροντίδα και εκπαίδευση των μικρών παιδιών. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται στις ΗΠΑ, M.B.B. || Προοπτικές της προσχολικής εκπαίδευσης στη Ευρώπη, E.C. || Εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας: η έρευνα στη Γαλλία || Η προσχολική αγωγή κατά την ελληνική αρχαιότητα, Η.Γ.Μ. || Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο νομό Αχαΐας και Ήλιδος κατά την Οθωμανική περίοδο, Δ.Α.Σ. || Προβλήματα και δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ προσχολικής και σχολικής βαθμίδας. Μια συγκριτική-εμπειρική προσέγγιση των περιπτώσεων Αθήνας - Φρανκφούρτης, Π.Β. || Η εκπαίδευση των ελληνόπουλων στη Γερμανικά, με ιδιαίτερη αναφορά στο Ελληνογερμανικό Νηπιαγωγείο και Σχολείο του Κρατικού Ευρωπαϊκού Σχολείου Βερολίνου, Π.Δ. || Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα ελληνικά νηπιαγωγεία, Α.Ζ. || "Διδακτικά" - μεθοδολογικά προβλήματα προσχολικής αγωγής. Εμπειρική προσέγγιση στα διδακτικά προβλήματα του νηπιαγωγείου, Γ.Κ. || Η διοίκηση με αντικειμενικούς σκοπούς ως μοντέλο οργανωτικής δράσης και αξιολόγησης αποτελεσμάτων στο σχολείο, Α.Μ. || Οι αντιλήψεις των νηπιαγωγών για τη θέση και το ρόλο της αξιολόγησης στο νηπιαγωγείο, Μ.Ρ. || Μερικά ζητήματα επιστημολογίας και μεθοδολογίας της παιδαγωγικής σκέψης, Α.Β. || Προβλήματα πειθαρχίας και γνώσης στη φιλοσοφία της αγωγής του Ζ.Ζ. Ρουσσώ, Β.Γ. || Η (προσχολική) εκπαίδευση και η διαμόρφωση μιας δημοκρατικής ηθικής, Σ.Μ. || Εφαρμογές των ανθρωπιστικών παιδαγωγικών θέσεων του Β. Σουχομλίνσκι στην προσχολική εκπαίδευση, Ε.Π. || Αξιώματα διαπαιδαγώγησης του μικρού παιδιού στον "Αιμίλιο" του Ρουσσώ, Γ.Τ. || Η αποτελεσματική νηπιαγωγός όπως την αντιλαμβάνονται οι ίδιες οι νηπιαγωγοί, Χ.Θ. || Αυθόρμητες δραστηριότητες παιχνιδιού στο νηπιαγωγείο: ο ρόλος του παιδαγωγού, Κ.Μ. || Αναπαραστάσεις των παιδαγωγών προσχολικής εκπαίδευσης για το ρόλο τους και οι πιθανές επιδράσεις τους στην οριοθέτηση της έννοιας της "διαφορετικότητα", Σ.Σ. - Π.Τ. || Ενσωματώνοντας τη νέα τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία: η ανάπτυξη ενός εποικοδομηστικού υπερμεσικού μαθήματος για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, Β.Μ. || Ο υπολογιστής - εργαλείο: αναπαραστάσεις φοιτητών και εκπαιδευτικών, Α.Κ.Μ. || Αγωγή στην κίνηση μέσα από προγράμματα βιωματικής μάθησης, Β.Μ. || Η διδασκαλία της στατιστικής σε φοιτητές με μαθηματική φοβία, Γ.Χ. || Ενταξιακό πρόγραμμα φοίτησης ενός παιδιού με αυτισμό στο κοινό σχολείο: μεθοδολογία και θεραπευτικά αποτελέσματα, Α.Γ. || Μια πρόταση (και πειραματική εφαρμογή) προσέγγισης ατόμων με τύφλωση στο νηπιαγωγείο, Ν.Δ. - Σ.Σ. || Γραφή Braille και προαναγνωστικές/προγραφικές δεξιότητες των τυφλών παιδιών προσχολικής ηλικίας στη γενική εκπαίδευση, Α.Ζ.-Σ. - Γ.Κ. || Οι προαναγνωστικές δυνατότητες νηπίων με κώφωση και ήπια πολλαπλή αναπηρία (βαρηκοΐα και νοητική καθυστέρηση) στην προσχολική εκπαίδευση, Α.Ζ.-Σ. - Ε.Ν.-Ν. || Στρατηγικές κοινωνικής αλληλεπίδρασης κωφών και ακουόντων παιδιών σε ένα νηπιαγωγείο, Μ.Ν. || Ανάγκες γονέων με "ειδικά" παιδιά προσχολικής ηλικίας, Σ.Σ. || Συγγραφείς του τόμου || Οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου

Παρατηρήσεις

Οι συγγραφείς του τόμου: Βιδάλη ʼννα, Βρυνιώτη Πόπη, Γενά Αγγελική, Γρηγοροπούλου Βασιλική, Δασκαλάκη Νεκταρία, Διαμαντόπουλος Παναγιώτης, Ζαφειράκου Αίγλη, Ζώνιου-Σιδέρη Αθηνά, Θεοφιλίδης Χρήστος, Καραγιάννη Γ., Κιτσαράς Γεώργιος, Coates Elizabeth, Μακράκης Βασίλης, Μαργετουσάκη Αθανασία, Μετοχιανάκης Ηλίας, Μιχόπουλος Αναστάσιος, Μπάλιας Στάθης, Μπαρμούση Βάσω, Μπότσογλου Καφένια, Bruder Mary Beth, Νικολαραϊζη Μάγδα, Ντεροπούλου-Ντέρου Ε., Παπαδοπούλου Ελένη, Plaisance Eric, Ράπτη Μαρία, Σακκής Α. Δημήτριος, Σμάγα Σουλτάνα, Σούλης Σπύρος, Τζαβάρας Γιάννης, Τσάκαλης Παναγιώτης, Χλουβεράκης Γρηγόρης