Κωδικός καταλόγου: 9551201
ISBN: 978-960-01-0961-3
1η έκδοση, Σεπτέμβριος 2002
14 x 21
σελ. 262

ΚΕΚ. ΜΟ. ΚΟΠ.

Ηλικιωμένοι στον Αγροτικό Χώρο (Οι)

Συνθήκες διαβίωσης και όψεις κοινωνικού αποκλεισμού. Μελέτη περίπτωσης σε δύο κοινότητες.

Επιμελητής: Αντώνης Μωυσίδης
Επιμελητής: Θεοδοσία Ανθοπούλου
Επιμελητής: Μαρί-Νοέλ Ντυκέν
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €11,95
Τιμή: €10,76 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,20 (10%)


Περίληψη

Στο σύγγραμμα αυτό αποτυπώνονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας των συνθηκών διαβίωσης των ηλικιωμένων σε δύο αγροτικές κοινότητες. Πρόκειται για μια προσπάθεια συστηματικής διεύρυνσης των ερωτημάτων που αναφέρονται στις συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων αγροτών και μιας πρώτης ταξινόμησης των προβλημάτων τους. Μέσα από τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύεται μια σειρά από ζητήματα που επισκιάζονται συνήθως και άρα αγνοούνται από την ευρύτερη κοινωνία κάτω από τις εξωραϊσμένες και ειδυλλιακές αντιλήψεις για τις συνθήκες και τις δυνατότητες διαβίωσης στην αγροτική κοινότητα.

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες || οι ηλικιωμένοι αγρότες ως υποκείμενο μελέτης: Η αναγκαιότητα μιας διερεύνησης || Το θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο της ανάλυσης || Σχεδιασμός και μεθοδολογία έρευνας || Ανάλυση των αποτελεσμάτων. Βασικά κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά, αξίες και αντιλήψεις των ηλικιωμένων || Μορφές εξάρτησης των ηλικιωμένων αγροτών || Η αναγκαιότητα της κοινωνικής παρέμβασης || Βιβλιογραφία || Παράρτημα: Πίνακες - Ερωτηματολόγιο

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα