Κωδικός καταλόγου: 9564221
ISBN: 978-960-01-0942-7
1η ανατύπωση, Ιανουάριος 2005 (1η έκδοση, Μάιος 2002)
17 x 24
σελ. 257

Δημήτριος Σοφοτάσιος, Παύλος Σπυράκης, Βασίλειος Τριανταφύλλου, Ιωάννης Χατζηλυγερούδης

Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €19,07
Τιμή: €17,16 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,91 (10%)


Περίληψη

Η Ολοκληρωμένη με υπολογιστή παραγωγή αποτελεί την πιο σύγχρονη προσέγγιση στην προσπάθεια βελτιστοποίησης της βιομηχανικής παραγωγής. Στοχεύει στην ολοκληρωμένη εφαρμογή της τεχνολογίας της πληροφορικής σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης: από τη διοίκηση μέχρι τις μεθόδους παραγωγής. Η ευρύτερα διαδεδομένη μεθοδολογία μέχρι και σήμερα είναι ο Προγραμματισμός Βιομηχανικών Πόρων, η οποία ξεκίνησε από την αμερικανική αγορά πριν από σαράντα περίπου χρόνια, εμπλουτίστηκε στην πορεία με νέες τεχνικές και αποτέλεσε το βασικό πρότυπο διαχείρισης της παραγωγής μέχρι τη δεκαετία του 80. Έκτοτε, οι ιδέες του προγραμματισμού βιομηχανικών πόρων μετεξελίχθηκαν και, σε συνδυασμό με τις νέες μορφές οργάνωσης της παραγωγής, οδήγησαν σε καινούργιες, πιο ριζοσπαστικές θεωρίες, όπως η Just in Time, η Optimized Production Technology κ.ά. Επίσης, η Τεχνητή Νοημοσύνη, ένα σχετικά νέο επιστημονικό πεδίο, και ιδιαίτερα η προσέγγιση των Βασισμένων στη Γνώση Συστημάτων, έχει να επιδείξει συνεισφορές σε διάφορους τομείς της αυτοματοποιημένης διαχείρισης της παραγωγής, με αποτέλεσμα τα δημιουργία "ευφυών" επεκτάσεων του μοντέλου του προγραμματισμού βιομηχανικών πόρων. Το βιβλίο αυτό καλύπτει, χωρίς σε καμία περίπτωση να εξαντλεί, τον τομέα της διαχείρισης της παραγωγής, και συγκεκριμένα τον αποδοτικό προγραμματισμό και έλεγχο με τη βοήθεια του υπολογιστή.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Συστήματα διαχείρισης της παραγωγής || Η βάση δεδομένων της βιομηχανικής παραγωγής || Προβλέψεις || Το γενικό σχέδιο παραγωγής || Έλεγχος αποθεμάτων || Το σύστημα σχεδιασμού απαιτήσεων σε υλικά || Σχεδιασμός χωρητικοτήτων || Δρομολόγηση βιομηχανικής παραγωγής || Ευφυή συστήματα δρομολόγησης || Προσομοίωση || Το σύστημα Delta-cime || Βιβλιογραφία || Λεξικό όρων || Ευρετήρια

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31988

Συνέκδοση με CTI PRESS.

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα