Κωδικός καταλόγου: 402046
ISBN: 978-960-402-046-3
1η έκδοση, Μάιος 2002
14 x 21
σελ. 281

Αναστασία Ζήση

Επανένταξη Χρόνιων Ψυχικά Πασχόντων

Εμπειρικά ευρήματα, νέες προσεγγίσεις και προοπτικές

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €15,93
Τιμή: €14,34 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,59 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια κριτική μελέτη της γνώσης που έχει συσσωρευτεί στο πεδίο της αποκατάστασης των ατόμων με χρόνιες και σοβαρές ψυχικές διαταραχές, ώστε με τρόπο εμπειρικά τεκμηριωμένο να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν την έκβαση των πολιτικών αποϊδρυματισμού, το βαθμό επανένταξης των πρώην ψυχιατρικών νοσηλευομένων που έχουν μεταβεί στην κοινότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων σε διαφορετικά επίπεδα - πάσχοντος ατόμου, οικογένειας, θεραπευτικής ομάδας και κοινότητας. Επίσης συζητά εκτενώς ζητήματα μεθοδολογίας, όπως σχεδιασμός αξιολογητικής έρευνας, επιλογή ερευνητικού σχεδίου, ψυχομετρικές ιδιότητες ερευνητικών εργαλείων και δείκτες θεραπευτικού αποτελέσματος. Οι "Νέες προσεγγίσεις και προοπτικές" αφορούν παρεμβάσεις αφορούν παρεμβάσεις επανένταξης που δεν περιορίζονται μόνο σε μια "λειτουργική" προσέγγιση αποκατάστασης αλλά επεκτείνονται στις συνθήκες εκείνες που συναντούν τις πραγματικές ανάγκες του ψυχικά πάσχοντα: σπίτι και εργασία έξω από θεραπευτικά πλαίσια, υποστηρικτικές σχέσεις αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης και μια θετική επαναδόμηση του προσωπικού βιογραφικού που να απεγκλωβίζει τον πάσχοντα από το στίγμα του "ψυχασθενή".
Το βιβλίο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, κοινωνικούς επιστήμονες, φοιτητές των επιστημών υγείας και συμπεριφοράς, σχεδιαστές κοινωνικής πολιτικής, οικογένειες, φροντιστές και συνοδούς ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή || Χρόνιοι ψυχικά πάσχοντες και παρεμβάσεις επανένταξης || Μεθοδολογικά ζητήματα αξιολόγησης ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και πολιτικών αποϊδρυματισμού || Από το άσυλο στην κοινότητας εμπειρικά ευρήματα από διεθνείς και ελληνικές μελέτες || Χρόνιοι ψυχικά πάσχοντες και στεγαστική αποκατάσταση || Οικογένεια και χρόνια ψυχική διαταραχή || Αντί επιλόγου || Βιβλιογραφικές παραπομπές

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31397

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα