Κωδικός καταλόγου: 9557224
ISBN: 978-960-01-0930-3
1η ανατύπωση, Δεκέμβριος 2003-1η έκδοση, Φεβρουάριος 2002
14 x 21
σελ. 229

Σπύρος Πανταζής

Παιδαγωγική Εργασία στο Νηπιαγωγείο (Η)

Μια προσέγγιση μέσα από την πράξη

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €12,64
Τιμή: €11,38 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,26 (10%)


Περίληψη

Στη συγκεκριμένη μελέτη παρουσιάζεται η βιωματική μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόζεται στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η μέθοδος αυτή βασίζεται κατεξοχήν σε άμεσες βιωματικές ενότητες διδασκαλίας. Μάλιστα, για να καταστεί αντιληπτή η διαφοροποίηση της μεθόδου αυτής από τη μέθοδο της παιδαγωγικής εργασίας που εφαρμόζεται γενικώς στο νηπιαγωγείο, επιχειρήσαμε μια συγκριτική προσέγγιση ανάμεσα στις δύο παιδευτικές διαδικασίες. Βασική επιδίωξή μας είναι ασφαλώς η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που χαρακτηρίζουν τη βιωματική προσέγγιση διδασκαλίας.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή || Παιδαγωγική εργασία στα νηπιαγωγεία || Μέθοδοι παιδαγωγικής εργασίας στα νηπιαγωγεία || Η καθημερινή ζωή των παιδιών και η σημασία της για την οργάνωση της παιδαγωγικής εργασίας στο νηπιαγωγείο || Ολιστική παιδαγωγική - ολιστική αγωγή και μάθηση || Πειραματικό νηπιαγωγείο - σκοποί - πλαίσιο των σχέσεων || Αξιολόγηση - προοπτικές || Βιβλιογραφία

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα