Κωδικός καταλόγου: 9551195
ISBN: 978-960-01-0920-6
1η έκδοση, Νοέμβριος 2001
14 x 21
σελ. 385 + 3 χάρτες

ΚΕΚ. ΜΟ. ΚΟΠ.

Από τον Αγροτικό Χώρο στην Ύπαιθρο Χώρα

Μετασχηματισμοί και σύγχρονα δεδομένα του αγροτικού κόσμου στην Ελλάδα

Επιμελητής: Θεοδοσία Ανθοπούλου
Επιμελητής: Αντώνης Μωυσίδης
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €21,89
Τιμή: €19,70 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,19 (10%)


Περίληψη

Στις τελευταίες δεκαετίες γίνεται ορατό όλο και περισσότερο το φαινόμενο της συρρίκνωσης του αγροτικού χώρου που συνοδεύεται από βαθιές και κατά τα φαινόμενα αναπότρεπτες αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές αφορούν σε όλο το φάσμα της κοινωνίας, της οικονομίας και του πολιτισμού του χώρου. Κοινωνικές και οικονομικές δομές αιώνων, πληθυσμιακές συνθέσεις και χαρακτηριστικά της απασχόλησης, παραδεδομένες συλλογικότητες και αυτονόητες αξίες, συμπεριφορές, νοοτροπίες και πρότυπα, δεδομένες ταξινομήσεις και δίπολα ανατρέπονται και δίνουν τη θέση τους ή αναδιαμορφώνονται σε νέα μορφώματα που συνθέτουν ή προοιωνίζουν μια νέα πραγματικότητα. Ο αγροτικός χώρος δεν είναι πια αυτός που ήταν ως μια ενότητα κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική στην οποία κυρίαρχος φορέας είναι ο αγρότης καλλιεργητής της γης και κτηνοτρόφος και ο τρόπος ζωής του. Μια νέα έννοια, και υπό μία οπτική ένα νέο κοινωνικό και οικονομικό υποκείμενο και υποκείμενο πολιτικής, αναδύεται μέσα από τις αλλαγές και την εξέλιξη ως ο καινούργιος φορέας ή χώρος αναφοράς της περιφέρειας, η Ύπαιθρος Χώρα, η οποία περιλαμβάνει ως μικρό τμήμα της και τον υπό στενή έννοια αγροτικό χώρο....

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα, Κ.Κ. || Εισαγωγή, Θ.Α. - Α.Μ. || Το αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Στην πηγή μιας νέας σχέσης μεταξύ των πόλεων και των χωριών, M.S. || Σύγχρονα διαρθρωτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του αγροτικού χώρου. Σε αναζήτηση ενός νέου ρόλου για την αγροτική εκμετάλλευση, Α.Μ. || Γεωγραφικές διαφοροποιήσεις, χωρικές και κοινωνικές ανασυνθέσεις του ύπαιθρου χώρου, Θ.Α. || Χωρική προσέγγιση της οργάνωσης και ανάπτυξης της υπαίθρου. Χωρικά συστήματα μικρών πόλεων, Δ.Γ. || Η αειφόρος προσέγγιση της διαχείρισης των φυσικών πόρων της αγροτικής ανάπτυξης, Α.Κ. || Από το τοπικό στο παγκόσμιο: παγκοσμιοποίηση και τοπική ανάπτυξη, Α.Γ.Π.|| Η συμβολή των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, Δ.Κ. || Ο ελληνικός αγροτικός χώρος στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών πολιτικών για τη γεωργία και της ανάπτυξη της υπαίθρου, Α.Κ. || Βιογραφικά συγγραφέων

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 32149

Οι συγγραφείς των κειμένων του βιβλίου είναι: Θεοδοσία Ανθοπούλου, Δημήτριος Γούσιος, Δημοσθένης Κασσαβέτης, Ανδρέας Κόρακας, Αλέκος Κουτσούρης, Αντώνης Μωυσίδης, Απόστολος Παπαδόπουλος, Michel Sivignon

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα