Τόμος: 2
Κωδικός καταλόγου: 804194
ISBN: 978-960-8041-94-5
2η ανατύπωση, Μάιος 2003 (1η έκδοση, 2001)
17 x 24
σελ. 635

Sheila Cole, Michael Cole

Ανάπτυξη των Παιδιών (Η), τόμος 2

Γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη νηπιακή και μέση παιδική ηλικία

Επιμελητής: Ζωή Μπαμπλέκου
Μεταφραστής: Μαρία Σόλμαν
Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €48,77
Τιμή: €43,89 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €4,88 (10%)


Περίληψη

Το παρόν βιβλίο είναι το μοναδικό που περιέχει εξαντλητική και σφαιρική περιγραφή της ανάπτυξης του παιδιού απ' την πρώτη στιγμή της σύλληψης του έως και τα πρόθυρα της ενηλικίωσής του, μετατοπίζοντας διαρκώς την οπτική του απ' το βιολογικό στο κοινωνικό και το ψυχολογικό πεδίο. Οι συγγραφείς του εντλώντας υλικό από μία εκτενέστατη βιβλιογραφία επί του θέματος αλλά και με καθαρά ερευνητική "δι' αυτοψίας" δουλειά σε πολλά μέρη του κόσμου, εστιάσαν το ενδιαφέρον τους τόσο στο εκάστοτε πολιτισμικό περιβάλλον όπου γεννιέται και μεγαλώνει ένα παιδί, όσο και στο ρόλο που παίζει η βιβολογία στην κατανόηση εκ μέρους μας ποικίλων θεμάτων που αφορούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Οι συγγραφείς παρουσιάζουν κριτικά όλες τις υπάρχουσες θεωρίες για την ανάπττυξη του παιδιού καθώς και όλες τις σχετικές έρευνες που επιδιώκουν να υποστηρίξουν ή να αμφισβητήσουν τις παραπάνω θεωρίες.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση || Βιβλιογραφία εισαγωγής || Η απόκτηση της γλώσσας || Η σκέψη στη νηπιακή ηλικία. Νησίδες ικανοτήτων || Κοινωνική ανάπτυξη στη νηπιακή ηλικία || Τα πλαίσια της ανάπτυξης στη νηπιακή ηλικία || Γνωστικά και βιολογικά επιτεύγματα στη μέση παιδική ηλικία || Σχολική εκπαίδευση και ανάπτυξη στη μέση παιδική ηλικία || Η κοινωνική ανάπτυξη στη μέση παιδική ηλικία || Βιβλιογραφία || Γλωσσάρι || Ευρετήρια ονομάτων & φωτογραφιών || Βιογραφικά

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31447

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα