Κωδικός καταλόγου: 700808
1η έκδοση, 2000
17 x 24
σελ. 525

Σαράντος Καργάκος

Αλεξανδρούπολη

Μια νέα πόλη με παλιά ιστορία

Εκδόσεις: Ιδιωτική έκδοση

Περίληψη

Η ιστορία της πόλης της Αλεξανδρούπολης γραμμένη από έναν διάσημο ιστορικό.

Περιεχόμενα

Αντί αφιερώσεως || Πρόλογος || Ο χώρος κατά την αρχαιότητα || Το Δεδεαγατς || Ο ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1877-1878, ο ανασχηματισμός του βαλκανικού χώρου και η διαμόρφωση της Αλεξανδρουπόλεως || Ο αγώνας για τη σωτηρία της Θράκης || Το Δεδέαγατς κατά τον Α' Βαλκανικό πόλεμο (1912-1913) || Το Δεδέαγατς κατά τον Β' Βαλκανικό πόλεμο (1913) || Η επάνοδος των Βουλγάρων || Α΄ παγκόσμιος πόλεμος (1914-1918) || Η μεγάλη ώρα της Θράκης || Ο Χαρ. Βαμβακάς στη Θράκη || Αλεξανδρούπολη || Η Αλεξανδρούπολη την επαύριο της απελευθέρωσης || Ο Μικρασιατικός πόλεμος και η Θράκη || Αλεξανδρούπολη: ελληνική πορεία || Η μεταπελευθερωτική περίοδος || Αλεξανδρούπολη: κοινωνικός βίος και πολιτισμός || Στοιχεία κοινωνικής ζωής || Επίλογος || Φωτογραφικό οδοιπορικό || Βιβλιογραφία || Έργα του συγγραφέα

Παρατηρήσεις

Κεντρική Διάθεση

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα