Κωδικός καταλόγου: 9120808
ISBN: 978-960-01-0877-3
1η έκδοση, Οκτώβριος 2000
14 x 21
σελ. 492

Γεράσιμος Μαρκαντωνάτος, Ζαχαρίας Λιγνός

Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου

Από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού. Α΄ τάξη Ενιαίου Λυκείου Γενικής Παιδείας

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €14,68
Τιμή: €13,21 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,47 (10%)


Περίληψη

Στο βιβλίο επιχειρείται ερμηνευτική προσέγγιση των ενοτήτων της ιστορίας της Α΄ Λυκείου, με σκοπό να διευκολυνθούν διδάσκοντες και διδασκόμενοι στη "συνεργασία" τους στην τάξη. Η ύλη του σχολικού βιβλίου παρέχεται με επιγραμματικό τρόπο, αλλά με μέθοδο επαγωγική και εποπτική για την απρόσκοπτη κατάκτησή της από τους μαθητές. Δίδονται απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου και συνάμα παρατίθνεται ποικίλες ασκήσεις για εμπέδωση ανοικτού και κλειστού τύπου. Το βιβλίο στοχεύει κυρίως στο να κάνει την ύλη του διδακτικού εγχειριδίου προσιτή στους μαθητές και με τις πρόσφορες εργασίες που περιέχει να τους βοηθήσει να την αντιμετωπίσουν με κριτικό πνεύμα και φιλέρευνη διάθεση.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Οι πολιτισμοί της εγγύς ανατολής 15-112 || Οι αρχαίοι Έλληνες 113-238 || Ελληνιστικοί Χρόνοι 239-280 || Ο ελληνισμός της Δύσης. Πολιτισμοί δυτικής Μεσογείου και Ρώμη 281-330 || Οι μεγάλες κατακτήσεις 331-362 || Η ρωμαΪκή αυτοκρατορία 363-397 || Η ύστερη αρχαιότητα 399-443 || Πολιτισμοί της Νότιας Ασίας και της 'Απω Ανατολής 445-463 || Απαντήσεις στις ερωτήσεις ελέγχου γνώσεων του σχολικού βοηθήματος || Βιβλιογραφία

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα