Κωδικός καταλόγου: 9120907
ISBN: 978-960-01-0844-7
1η ανατύπωση, Ιούνιος 2005-1η έκδοση, 2000
15 x 23
σελ. 407

Παύλος Τσιλογιάννης

Αντίστροφο Λεξικό της Νέας - Αρχαίας Ελληνικής

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €12,90
Τιμή: €11,61 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,29 (10%)


Περίληψη

Το Αντίστροφο Λεξικό της Νέας Αρχαίας Ελληνικής περιέχει σχεδόν 20000 λήμματα και τη μεταγραφή ή μεθερμήνευσή τους στην προγονική γλώσσα. Περιλαμβάνει ακόμη παροιμιακές ή άλλες καθημερινές εκφράσεις και την απόδοσή τους στην Αρχαία Ελληνική. Σε κάθε λήμμα δίδονται οι αναγκαίες πληροφορίες για την ετυμολογική προέλευση και τη σημασιολογική πορεία της λέξης. Στα ρήματα σημειώνεται η αντίστοιχη σύνταξη της Αρχαίας. Προστίθενται φράσεις ή χωρία από κείμενα συγγραφέων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, για να τεκμηριωθεί η χρήση των λέξεων. Πρωταρχικός στόχος της εργασίας αυτής είναι η σύνδεση τη Νέας με την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και, επιπλέον, η αναγνώριση της συνέχειας και ενότητας του Έλληνος Λόγου - όπως ακριβώς ενιαία και αδιάσπαστη είναι η πορεία της Ελληνισμού στη μακραίωνη ιστορική του παρουσία.

Περιεχόμενα

Προλογικά || Εισαγωγή: προέλευση και ιστορική διαδρομή της ελληνικής γλώσσας. || Πίνακας των Διαλέκτων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας || Βιβλιογραφία || Βραχυγραφίες || Λημματολόγιο Α-Ω || Παράρτημα - Πίνακες: α) Σύστημα αριθμητικό των αρχαίων Ελλήνων, β) Εποχές του έτους, γ) Οι μήνες του έτους, δ) Οι ημέρες του Αττικού μήνα, ε) Η χρονολόγηση των γεγονότων, στ) Χρονολογικός πίνακας των Ολυμπιάδων, ζ) Εορτολόγιο των αρχαίων Ελλήνων, η) Μέτρηση μήκους, θ) Μέτρηση υγρών, ι) Μέτρηση ξηρών, ια) Μέτρηση βάρους, ιβ) Αττικά σταθμά εξ αργύρου, ιγ) Πίνακας Αττικών νομισμάτων

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα