Κωδικός καταλόγου: 402009
ISBN: 978-960-402-009-9
1η έκδοση, Οκτώβριος 2001
12,5 x 20
σελ. 100

Κωνσταντίνος Ρωμανός

Εγκέφαλος και ο Νους του (Ο)

Μια λογική διερεύνηση του υλικού προσδιορισμού της βούλησης

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €1,99
Τιμή: €1,79 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,20 (10%)


Περίληψη

Το δοκίμιο αυτό καταγράφει το οδοιπορικό της σκέψης ενός νεαρού στοχαστή στις ατραπούς του χρόνου, της αιτιοκρατίας, του εγώ και του μη-εγώ, της βούλησης, του νοητικού και του σωματικού επιπέδου, σε αναζήτηση ερεισμάτων για την ανθρώπινη ελευθερία. Είναι μια επίπονη, παθιασμένη αναζήτηση του ανθρώπινου στον αιώνα του θριάμβου της μηχανιστικής κοσμοθεώρησης, με μοναδική πυξίδα την ασυμβίβαστη χρήση της λογικής.

Περιεχόμενα

Η νέα αιτιοκρατία || Αιτιότητα και αιτιοκρατία || Ελευθερία και αιτιότητα || Πολλαπλότητα αιτιών || Ο παράγοντας χρόνος στην αιτιακή δράση || Η αιτιότητα σε αντιπαράθεση με την αιτιακή δράση || Βούληση και πραγμάτωση || Ορισμένα σχόλια || Το εγώ, το μη-εγώ και η βούληση || Βαθμοί ελευθερίας || Η σχέση των δύο επιπέδων του ανθρώπου || Η χημεία και το σωματικό επίπεδο || Ο ρόλος της υλικής σύστασης || Το "ψυχικά σωματικό" και το "μη-ψυχικά σωματικό" || Η υλιστική συρρίκνωση του ψυχικού || Ιδιομορφίες του υλικού υποστρώματος || Προσδιορισμός του εγώ από το μη-εγώ || Βιολογία και ηθική φιλοσοφία || Ιδιομορφίες της υλικής αιτιακής δράσης || Ελευθερία του μη-εγώ;

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα