Κωδικός καταλόγου: 9551193
ISBN: 978-960-01-0901-X
1η ανατύπωση, Δεκέμβριος 2002 (1η έκδοση, Ιούλιος 2001)
14 x 21
σελ. 432

Κούλα Κασιμάτη

Δομές και Ροές

Το φαινόμενο της κοινωνικής και επαγγελματικής κινητικότητας

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €20,55
Τιμή: €18,50 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,06 (10%)


Περίληψη

Στη χώρα μας, το φαινόμενο της κινητικότητας δεν απετέλεσε αντικείμενο ιδιαίτερης θεωρητικής ή εμπειρικής διερεύνησης, σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο η εργασία αυτή, δε φιλοδοξεί να καλύψει το κενό μιας εθνικής μελέτης για την κινητικότητα. Στόχος της συγγραφέως είναι να δοθεί η προβληματική της κινητικότητας στις σύγχρονες βιομηχανικές κοινωνίες, τόσο από την πλευρά της κοινωνιολογικής θεωρίας, όσο και από την πλευρά της εμπειρικής έρευνας, με αναφορές στις παλαιότερες και νεότερες εργασίες που προχώρησαν αυτή τη θεματική πιο πέρα. Τα θέματα που εξετάζονται στα επτά κεφάλαια του βιβλίου δεν καλύπτουν μόνο όσα άμεσα αφορούν την κοινωνική κινητικότητα, αλλά και άλλα περιφερειακά, που ωστόσο είναι απαραίτητα για να κατανοηθούν οι μηχανισμοί μέσα από τους οποίους τα άτομα πραγματοποιούν τις επαγγελματικές ή κοινωνικές τους μετακινήσεις. Γίνονται επίσης ειδικές αναφορές σε θέματα και παραμέτρους που αφορούν την Εργασία και το Επάγγελμα, ως βασικές παραμέτρους προσδιορισμού της κοινωνικής ένταξης του ατόμου. Επίσης η προσέγγιση των θεμάτων στοχεύει να καλύπτει τόσο τις καθιερωμένες απόψεις, όσο και τα σύγχρονα ρεύματα. Αλλά και η ιστορική διάσταση, όπου ήταν αναγκαίο, τονίστηκε, γιατί έτσι μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει την εξελικτική πορεία που οδήγησε στους σύγχρονους προβληματισμούς.

Περιεχόμενα

Εννοιολογικός προσδιορισμός και μορφές κινητικότητας || Κοινωνική στρωμάτωση και κοινωνική κινητικότητα || Εργασία και επάγγελμα. Οι κοινωνικές τους διαστάσεις || Η κοινωνική κινητικότητα σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο || Κοινωνικές διαρθρώσεις και κινητικότητα στην Ελλάδα || Προσδιοριστικοί παράγοντες και συνέπειες της κινητικότητας || Μέτρηση της κινητικότητας και μεθοδολογικά προβλήματα

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31225

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα