Κωδικός καταλόγου: 402003
ISBN: 978-960-402-003-Χ
2η έκδοση, Μάιος 2007 (1η έκδοση, Αύγουστος 2001)
14 x 21
σελ. 489

Γεώργιος Κουμάκης

Θεωρία και Φιλοσοφία της Παιδείας

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €24,89
Τιμή: €22,40 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,49 (10%)


Περίληψη

Στο βιβλίο αυτό καταβάλλεται η προσπάθεια να δοθεί μια θεώρηση των σύγχρονων προβλημάτων της αγωγής και να διερευνηθούν οι θεωρητικές βάσεις της παιδαγωγικής επιστήμης. Αναδεικνύεται η σχέση φιλοσοφίας και παιδείας, διερευνάται η συνάφεια της γλώσσας, νόησης και πραγματικότητας, και επισημαίνεται ο θεωρητικός, φιλοσοφικός και πρακτικός χαρακτήρας της παιδείας.

Περιεχόμενα

Φιλοσοφική θεώρηση βασικών όρων || Το φιλοσοφικό υπόβαθρο της παιδείας || Γλώσσα, σκέψη και πραγματικότητα || Ο θεωρητικός και πρακτικός χαρακτήρας της παιδείας || Νόημα της φιλοσοφίας της παιδείας || Η παιδεία ως πολιτιστικό φαινόμενο || Ηθική και πολιτική στην παιδεία || Αξιώματα και σκοποί της αγωγής || Φιλοσοφική θεώρηση των προβλημάτων της αγωγής || Η ιστορία ως παράγοντας ειρήνης || Πλατωνική, Αριστοτελική και Νεοπλατωνική φιλοσοφία || Η παιδεία στη Στωική φιλοσοφία || Πατερική, Σχολαστική και Βυζαντινή φιλοσοφία || Ιδεαλισμός - μεταϊδεαλισμός || Ορθολογισμός - εμπειρισμός - θετικισμός || Μαρξισμός - υπαρξισμός || Αναλυτική φιλοσοφία - πραγματισμός -νεορεαλισμός || Φαινομενολογία - κριτική σχολή - φιλοσοφία της ζωής και της εξέλιξης || Αναγέννηση - ευρωπαϊκός διαφωτισμός || Νεοελληνικός διαφωτισμός

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31635