Κωδικός καταλόγου: 9571028
ISBN: 978-960-01-0901-X
1η ανατύπωση, Απρίλιος 2003 (1η έκδ. Σεπ. 2001)
14 x 21
σελ. 422

Emilia Dowling, Elsie Osborne

Οικογένεια και το Σχολείο (Η)

Μια συστηματική προσέγγιση από κοινού σε παιδιά με προβλήματα

Επιμελητής: Στέλλα Βοσνιάδου
Μεταφραστής: Ιωάννα Μπίμπου-Νάκου
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €20,55
Τιμή: €18,50 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,06 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο γράφτηκε για να παρουσιάσει κριτικά τις σημαντικές κοινωνικές αλλαγές, τις νομοθετικές αλλαγές καθώς και γενικές αλλαγές της τελευταίας δεκαετίας ως προς τη φύση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συστημάτων της οικογένειας και του σχολείου.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικά σημειώματα || Θεωρητικό πλαίσιο: μια συστηματική προσέγγιση από κοινού σε παιδιά με εκπαιδευτικά προβλήματα, E.D. || Συγκεκριμένες συνέπειες του θεωρητικού πλαισίου: Η οπτική μιας εκπαιδευτικής ψυχολόγου, E.O. || Το παιδί, η οικογένεια και το σχολείο: μια οπτική που στηρίζεται στην αλληλεπίδραση, E.O. || Η κλινική πηγαίνει στο σχολείο: μια υπηρεσία συμβουλευτικής για γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς, E.D. || Παρεμβάσεις στο σχολικό πλαίσιο από κοινού με εκπαιδευτικούς, παιδιά και γονείς, J.D. - A.P. || Γονείς και παιδιά: συμμετοχή στη διαδικασία της αλλαγής, N.D. - B.M. || Η άποψη του εκπαιδευτικού: συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς εκτός του σχολικού πλαισίου, E.O. || Ζητήματα που αφορούν στη συμβουλευτική διεργασία με σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, C.L. || Τα σχολεία ως στόχος αλλαγής: παρέμβαση στο σχολικό σύστημα, D.T. || Ο εκπαιδευτικός ως σύμβουλος στο σχολικό υποσύστημα, M.B. || Νομοθεσία του 1989 για τα παιδιά: επιπτώσεις για την οικογένεια και το σχολείο, C.L. || Ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση των επαγγελματιών, E.D. - E.O. || Ευρετήρια

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 32312

Οι συγγραφείς των κειμένων: Emilia Dowling, Elsie Osborne, Muriel Barrett, John Byng-Hall, Neil Dawson, John Dowling, Caroline Lindsey, Brenda McHugh, Andrea Pound, Denise Taylor