Κωδικός καταλόγου: 804173
ISBN: 978-960-8041-73-2
1η έκδοση, Ιανουάριος 2001
14 x 21
σελ. 150

Ιωάννης Καραντζής

Προβλήματα της Μνήμης των Παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες στην Αριθμητική και την Ανάγνωση (Τα)

Γνωστική θεώρηση. Εκπαιδευτικές προεκτάσεις

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €8,82
Τιμή: €7,94 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,88 (10%)


Περίληψη

Στόχος του βιβλίου είναι να παρουσιάσει τα βασικά θεωρητικά σημεία που αναφέρονται στη γνωστική λειτουργία της μνήμης και τη σχέση της με την ανάγνωση και την αριθμητική, μέσω των πορισμάτων μιας επιστημονικής έρευνας του συγγραφέα για τη μελέτη της μνήμης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στην ανάγνωση ή / και στην αριθμητική, ώστε να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να αναζητήσει τρόπους και μέσα για τη σωστή εφαρμογή των πορισμάτων αυτής της έρευνας στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.

Περιεχόμενα

Η γνωστική λειτουργία της μνήμης || Ο ρόλος της μνήμης στην ανάγνωση και την αριθμητική || Μια ερευνητική προσπάθεια για τη μελέτη της μνήμης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στην αριθμητική ή / και την ανάγνωση || Εκπαιδευτικές προεκτάσεις και προτάσεις || Βιβλιογραφία

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα