Κωδικός καταλόγου: 9557212
ISBN: 978-960-01-0840-4
1η ανατύπωση, Φεβρουάριος 2002 (1η έκδοση, 2000)
17 x 24
σελ. 155

Χαράλαμπος Κωνσταντίνου

Αξιολόγηση της Επίδοσης του Μαθητή ως Παιδαγωγική Λογική και Σχολική Πρακτική (Η)

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €13,93
Τιμή: €12,54 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,39 (10%)


Περίληψη

Η αξιολόγηση, ως διαδικασία και πρακτική, αποτελεί ένα αυτονόητο και επιβεβλημένο κοινωνικό φαινόμενο, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις οργανωμένες και συστηματικές ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως είναι η εκπαίδευση. Ειδικότερα, η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή εμφανίζεται ως ένα φαινόμενο θεωρητικό, πρακτικό, παιδαγωγικό, επιστημονικό, πολιτικό, προσωπικό και ηθικό. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία της συνδέεται με αρνητικά ή θετικά επακόλουθα για το ίδιο το άτομο αλλά και για το στενότερο και ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ειδικά για το μαθητή, αυτό γίνεται αντιληπτό από την πρώτη μέρα που έρχεται στο σχολείο. Εκεί έρχεται αντιμέτωπος με την απαίτηση του σχολείου για επίδοση, και μάλιστα για συγκεκριμένο είδος επίδοσης. Ο μαθητής δηλαδή στο σχολείο οφείλει όχι μόνο να μαθαίνει, αλλά παράλληλα και να αποδεικνύει αυτό που έμαθε. Στην παρούσα μελέτη αντικείμενο διερεύνησης αποτελούν η αξιολόγηση και η επίδοση ως έννοιες και περιεχόμενα. Ακολούθως, προσεγγίζουμε, από μια σκοπιά θεωρητική και πρακτική, το παιδαγωγικό περιεχόμενο της αξιολόγησης στις σχολικές διαδικασίες, τις τεχνικές και τα μέσα έκφρασης του αποτελέσματός της. Κλείνοντας την προσέγγιση του συνολικού θέματος, γίνεται διαπραγμάτευση του τελικού σταδίου της αξιολόγησης, που συνιστά και τον ουσιαστικό και παιδαγωγικό στόχο της, δηλαδή της ανατροφοδότησης των διδακτικών και παιδαγωγικών ενεργειών.

Περιεχόμενα

Εννοιολογική προσέγγιση || Τα παιδαγωγικό περιεχόμενο της αξιολόγησης || Ο ρόλος της ερώτησης και οι τεχνικές αξιολόγησης || Τα μέσα έκφρασης του αποτελέσματος της αξιολόγησης || Ανατροφοδότηση - λήψη ενισχυτικών και διορθωτικών παιδαγωγικών και διδακτικών μέτρων

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31452

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα