Τόμος: 2
Κωδικός καταλόγου: 300406
ISBN: 978-960-10-0110-7
1η έκδοση, Μάρτιος 1999
17 x 24
σελ. 223

Σιδέρης Μητσιάδης

Ερευνώ τον Φυσικό Κόσμο με Πειράματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας

Για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο

Εκδόσεις: Σπουδή

Τιμή καταλόγου: €2,00
Τιμή: €1,80 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,20 (10%)


Περίληψη

Με το δίτομο αυτό έργο ο συγγραφέας επιδιώκει να εξυπηρετήσει τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και τους καθηγητές γυμνασίων, στο δύσκολο αλλά συναρπαστικό έργο τους, τη διδασκαλία του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών, δηλαδή Φυσική, Χημεία και Βιολογία. Κατά τη συγγραφή του βιβλίου, ελήφθησαν υπόψη ορισμένοι βασικοί παράγοντες, όπως: Να εξυπηρετούνται πλήρως οι σκοποί του αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας του μαθήματος Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο. Τα εποπτικά όργανα, οι χημικές ουσίες, τα διάφορα υλικά που απαιτούνται για την πραγματοποίηση των πειραμάτων να υπάρχουν στα σχολικά εργαστήρια ή η προμήθειά τους να είναι σχετικά εύκολη. Να εξυπηρετείται ή και να συμπληρώνεται η θεωρητική προσέγγιση του μαθήματος με προεκτάσεις σε εργασίες εμπέδωσης. Για την εκτέλεση των πειραμάτων να απαιτείται όσο το δυνατόν λιγότερος χρόνος. Να βελτιώνεται η παιδαγωγική κατάρτιση και η διδακτική δεξιοτεχνία του διδάσκοντα, ιδιαίτερα, στην αξιοποίηση των πειραμάτων. Να ενισχύεται η επιστημονική υποδομή του χρήστη. Κατά την περιγραφή των πειραμάτων ακολουθήθηκε η διάταξη: Τίτλος (ή σκοπός) του πειράματος. Στόχος ή στόχοι του πειράματος. Εισαγωγικές γνώσεις (δίνονται βασικές θεωρητικές πληροφορίες). Απαιτούμενα όργανα και υλικά. Εκτέλεση του πειράματος. Το κείμενο συνοδεύεται από πλούσια και ιδιαίτερα κατατοπιστική εικονογράφηση, κυρίως με τη μορφή σχεδίων, για τα διάφορα στάδια ή φάσεις των πειραμάτων. Ένα πολύτιμο βοήθημα στα χέρια κάθε δάσκαλου και καθηγητών φυσικών επιστημών.

Περιεχόμενα

Θερμικά θέματα || Χημικά θέματα || Μηχανικά θέματα || Ηλεκτρομαγνητικά θέματα || Οπτικά θέματα || Βιολογικά θέματα

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα