Κωδικός καταλόγου: 571009
ISBN: 978-960-01-0549-9
1η ανατύπωση, 1994-1η έκδοση, 1984
14 x 21
σελ. 256

Κοινωνιο-Γνωστική Προσέγγιση και Διδακτικές Διαδικασίες της Μάθησης των Φυσικών και Λογικο-Μαθηματικών Εννοιών στο Σχολείο

Επιμελητής: Γιάννης Παπαμιχαήλ
Μεταφραστής: Μ. Κατή
Μεταφραστής: Γ. Πολιτοπούλου
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €12,34
Τιμή: €11,11 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,23 (10%)


Περίληψη

Τα κείμενα του τόμου αποτελούν μια σημαντική συμβολή στον επιστημονικό διάλογο που, τα τελευταία χρόνια, επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ των γνωστικών και των κοινωνικών ρυθμίσεων. Έναν διάλογο με τον οποίο εισάγεται -τόσο στην ψυχολογία της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης, όσο και στις επιστήμες της αγωγής- ο ψυχο-κοινωνιολογικός προβληματισμός γύρω από την ανθρώπινη νοημοσύνη. Πολλοί ερευνητές, θέτουν πλέον ερωτήματα που αφορούν άμεσα τη σχέση μεταξύ των ψυχολογικών γνωστικών θεωριών και των εκπαιδευτικών διαδικασιών που διαφωτίζουν και ερμηνεύουν την ανάπτυξη του μαθητή. Έτσι., επιχειρείται επιτέλους η επανασύνδεσή της -σύγχρονης- ψυχολογικής έρευνας με την ερευνητική παράδοση που, αφού έδωσε έργα όπως το "Σκέψη και Γλώσσα" του Vygotsky ή την "Ηθική εκτίμηση" του Piaget, διακόπηκε κατά τη δεκαετία του 30. Σε τούτα τα έργα, όπως άλλωστε και στις εργασίες των πρώτων κοινωνιο-γνωστικών ψυχολόγων της εποχής, η αλληλεπίδραση, η γλωσσική έκφραση, η μη λεκτική επικοινωνία, αποτελούσαν αναγκαίες, για την ατομική γνωστική ανάπτυξη, μορφές κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Αυτοί οι ερευνητικοί προσανατολισμοί -που έως πρόσφατα είχαν μάλλον εγκαταλειφθεί- χαρακτηρίζουν και τις εργασίες του ανά χείρας τόμου, οι οποίες ευχής έργο είναι ν' αποτελέσουν σημαντικό έρεισμα για την ανάπτυξη της ψυχο-παιδαγωγικής έρευνας στη χώρα μας, δίνοντας άλλη διάσταση στις πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ της ψυχολογίας, της κοινωνιολογίας και της παιδαγωγικής πρακτικής.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα || Πρόλογος || Η ωρίμανση της σχέσης ανάμεσα στην επιστήμη της μάθησης και της γνωστικής διαδικασίας και στην εκπαιδευτικής πρακτική || Συμβολή και όρια των αντιλήψεων του Piaget όσον αφορά τη μελέτη εννοιών || Πλουραλιστικά μοντέλα σκέψης || Ο πιαζετικός οικοδομισμός και η έννοια της διαμεσολαβημένης μαθησιακής εμπειρίας || Τι προσφέρει η πολιτισμική προσέγγιση στην έρευνα σχετικά με τη μάθηση; || Μάθηση και μεσολάβηση: η προσαρμογή της πραγματικότητας σε έναν πίνακα || Η διαμεσολάβηση ως γενετικό μοντέλο για τον υπολογισμό του εμβαδού || Γεωμετρική εκπαίδευση και πολιτισμικό υπόβαθρο || Είμαστε έτοιμοι για μια πολιτισμική προσέγγιση της Ψυχολογίας της μάθησης; || Οι φυσικές επιστήμες και το σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα || Η προσαρμογή των παρεμβάσεων διαμέσου λογισμικών καθοδήγησης στο γνωστικό μοντέλο του σπουδαστή || Γλωσσάρια

Παρατηρήσεις

Οι συγγραφείς των κειμένων: Rober Glaser, Jacques Montangero, Pierre Vermersch, Jean Louis Paour, Giyoo Hatano, Naomi Miyake, Roger Saljo, Yutaka Sayeki, Naoki Ueno, Toshihiko Nagasaka, Rix Pinxten, Στέλλα Βοσνιάδου, Joan Bliss, Annick Weil-Barais, Evelyne Cauzinille-Marmeche, Jacques Mathieu