Κωδικός καταλόγου: 571008
ISBN: 978-960-01-0522-7
2η ανατύπωση, Δεκέμβριος 2002 (1η έκδοση, 1994)
14 x 21
σελ. 365

Βασίλης Κουλαϊδής

Αναπαραστάσεις του Φυσικού Κόσμου

Γνωστική, Επιστημονική και Διδακτική Προσέγγιση

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €19,91
Τιμή: €17,92 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,99 (10%)


Περίληψη

Εκτεταμένη εμπειρική έρευνα έχει δείξει ότι οι μαθητές κατέχουν και χειρίζονται (μέσα και κυρίως έξω από το σχολείο) πολλαπλές αναπαραστάσεις του φυσικού κόσμου - οι οποίες φαίνονται να διατηρούνται, παρ' όλες τις προσπάθειες του σχολείου για το αντίθετο. Στο βιβλίο αυτό, πέρα από αντιπροσωπευτικά δείγματα τέτοιας εμπειρικής έρευνας, καταδεικνύεται και θεωρητικά η ανάγκη να αναδειχθούν μαθησιακές διαδικασίες (και να κατασκευαστούν αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα) οι οποίες θα εκκινούν από τις νοητικές δομές του μαθητή, όχι μόνο για "ηθικούς" λόγους (σεβασμός της προσωπικότητας), αλλά και επειδή αναγνωρίζουν ότι μόνον έτσι η επικοινωνία και κατά συνέπεια η διδακτική διαμεσολάβηση είναι αποδοτικές.
Οι συμβολές στο βιβλίο αναπτύσσονται σε τέσσερις διαστάσεις:
* Η πρώτη αναφέρεται στην εξέλιξη των νοητικών δομών των μαθητών και την εννοιολογική αναδόμηση,
* Η δεύτερη αφορά στην επιστημολογική και ιστορική εξέταση του ζητήματος της αλλαγής της επιστημονικής γνώσης
* Η Τρίτη έχει περισσότερο εμπειρικό χαρακτήρα και αφορά στην καταγραφή συγκεκριμένων αναπαραστάσεων και, τέλος,
* Η τέταρτη αφορά στη διδακτική παρέμβαση και την κατασκευή Αναλυτικών Προγραμμάτων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Εισαγωγή || Όροι και όρια: φαινομενολογία, αναπαραστάσεις και εννοιολογική αλλαγή || Η σημασία του Piaget για την έρευνα σχετικά με τις αντιλήψεις των παιδιών || Εννοιολογική δόμηση και διδασκαλία: ένας ρόλος για την ιστορία στη διδακτική των φυσικών επιστημών || Πρότυπα αλλαγής της επιστημονικής γνώσης: επιστημολογική προσέγγιση || Αλλαγή και επιστημονικές έννοιες: ιστορική προσέγγιση || Η διαδικασία της κοινωνικογνωστικής σύγκρουσης ως παράγων μετασχηματισμού των αυθόρμητων παραστάσεων παιδιών 10 ετών, για το σχηματισμό σκιάς, σε επιστημονικής έννοιες || Η εννοιολογική αλλαγή στην παιδική ηλικία: παραδείγματα από το χώρο της Αστρονομίας || Νοητικές αναπαραστάσεις των μαθητών για την έννοια της δύναμης || Αρχές κατασκευής αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών: μια πρόταση για "ολοκλήρωση" || Ευρετήρια: ονομάτων (ελληνική γλώσσα), ονομάτων (ξένη γλώσσα), όρων

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31085

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ
Οι συγγραφείς των κειμένων: Κουλαϊδής Βασίλης, Joan Bliss, Nancy Nersessian, Βασίλης Τσελφές, Κώστας Ραβάνης, Γιάννης Παπαμιχαήλ, Στέλλα Βοσνιάδου, Χρήστος Ιωαννίδης, Jon Ogborn