Κωδικός καταλόγου: 572003
ISBN: 978-960-01-0693-2
1η έκδοση, 1997
14 x 21
σελ. 477

Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών ΙΙΙ

Διδακτική Μαθηματικών και Νέες Τεχνολογίες

Επιμελητής: Φραγκίσκος Καλαβάσης
Επιμελητής: Μιχάλης Μεϊμάρης
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €30,55
Τιμή: €27,50 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €3,06 (10%)


Περίληψη

Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης μεταφέρει σύγχρονους επιστημονικούς προβληματισμούς και διεθνείς εμπειρίες με στόχο: την εξοικείωση των εκπαιδευτικών και ερευνητών με το νέο μαθησιακό τεχνολογικό περιβάλλον, τον εντοπισμό εκείνων των ποιοτικών στοιχείων που επαναδιατυπώνουν τους τρόπους προσέγγισης της γνώσης, τη γνωριμία με τις κυριότερες προτάσεις-εργαλεία των νέων τεχνολογιών που έχουν προκύψει, την επανατοποθέτηση του ρόλου του σχολείου, των εκπαιδευτικών, των βιβλίων και όλων ενγένει των συντελεστών τηξς μαθηματικής εκπαίδευσης (προσωπικό, θεσμοί, υλικό), την αναγνώριση του νέου τοπίου που διαμορφώνεται διεθνώς στις σχέσεις μεταξύ εκπαίδευσης και τεχνολογίας.

Περιεχόμενα

Διδακτική μαθηματικών στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον || Οι νέες τεχνολογίες στο μαθησιακό περιβάλλον || Σύγχρονες διαστάσεις της διδακτικής των μαθηματικών || Διδασκαλία των μαθηματικών με χρήση νέων τεχνολογιών || Νέες τεχνολογίες και μαθηματικά || Ανάλυση προγραμμάτων και μαθησιακών εμποδίων

Παρατηρήσεις

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ