Κωδικός καταλόγου: 572001
ISBN: 978-960-01-0374-7
3η ανατύπωση, Σεπτέμβριος 2000 (1η έκδοση, 1993)
14 x 21
σελ. 255

Ευγενία Κολέζα, Κώστας Μακρής, Κώστας Σουρλάς

Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών

Διδακτικοί στόχοι - Ταξινομίες - Δραστηριότητες

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €16,62
Τιμή: €14,96 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,66 (10%)


Περίληψη

Το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού επιδιώκει να συνδέσει κάποιες θεωρητικές απόψεις της διδακτικής με τα συγκεκριμένα αντικείμενα των σχολικών μαθηματικών. Οι απόψεις αυτές, κάποιες κλασικές και άλλες σύγχρονες, περιστρέφονται γύρω από τη θεωρία των διδακτικών στόχων και των ταξινομιών τους. Δίνουν πρωτεύοντα ρόλο στην άσκηση έτσι ώστε αυτή να αποκτά μια δυναμική και κυρίαρχη παρουσία στην όλη διαδικασία μάθησης. Κι αυτό γιατί η επιλογή της δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το μαθηματικό της περιεχόμενο αλλά και από το είδος της νοητικής δραστηριότητας στο οποίο αποσκοπεί. Τα θέματα που αναπτύσσονται οδηγούν στη συνειδητοποίηση καταστάσεων που συμβάλλουν στον καλύτερο σχεδιασμό και την υλοποίηση του διδακτικού έργου.

Περιεχόμενα

Θέματα διδακτικής || Διδακτικοί στόχοι || Ταξινομίες διδακτικών στόχων: Bloom και Gras || Αξιολόγηση της διδασκαλίας || Δραστηριότητες στα μαθηματικά || Μία λειτουργική ταξινόμηση των ασκήσεων || ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ταξινομίες του Gagnι και του Wilson (Μ.L.S.M.A.)

Παρατηρήσεις

Πρόλογος: Θ. Γ. Εξαρχάκος

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα