Κωδικός καταλόγου: 557160
ISBN: 978-960-01-0519-7
1η έκδοση, 1994
17 x 24
σελ. 110

Λένια Σέργη

Θέματα Μουσικής και Μουσικής Παιδαγωγικής

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €9,56
Τιμή: €8,60 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,96 (10%)


Περίληψη

Γραμμένο για όσους ασχολούνται με τη μουσική και τη μουσική παιδαγωγική το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να εμπλουτίσει τη σχετική βιβλιογραφία και να δώσει ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο γνώσης θίγοντας στο περιεχόμενό του θέματα που αφορούν: α) τη θέση της μουσικής στην εκπαίδευση και τις αρχές που διέπουν τη διαμόρφωση κατάλληλων προγραμμάτων μουσικής αγωγής, β) τις ιδέες και αντιλήψεις που κατά καιρούς επεκράτησαν στην ιστορία της μουσικής αγωγής με ιδιαίτερη αναφορά σε σημαντικούς μουσικοπαιδαγωγούς και τα μουσικοπαιδαγωγικά τους συστήματα, γ) τη σημασία της δημιουργικότητας στη μουσική αγωγή, αλλά και στη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού, μέσα από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και δ) την έκταση τη έρευνας στη μουσική και στη μουσική αγωγή. Το βιβλίο αν και αποτείνεται κυρίως σε όσους έχει ως λειτούργημά τους την εκπαίδευση του παιδιού στη μο0υσική, εντούτοις, είναι ταυτόχρονα και ένα βιβλίο αναφοράς για όσους ασχολούνται και ενδιαφέρονται για το παιδί.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Μουσική και μουσική αγωγή || Ιστορική αναδρομή. Μουσικοπαιδαγωγοί και μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα || Η έρευνα στη μουσική αγωγή || Βιβλιογραφία

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα