Κωδικός καταλόγου: 557183
ISBN: 978-960-01-0683-5
3η ανατύπωση, Μάρτιος 2001 (1η έκδοση, 1997)
17 x 24
σελ. 332

Φωτεινή Κοσσυβάκη

Κριτική Επικοινωνιακή Διδασκαλία

Κριτική προσέγγιση της διδακτικής πράξης

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €21,89
Τιμή: €19,70 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,19 (10%)


Περίληψη

Η ανοιχτότητα και η ευελιξία στη θεσμική οργάνωση της σχολικής ζωής αποτελούν το πλαίσιο για τη διαμόρφωση συνθηκών ανοιχτής επικοινωνίας και ισότιμης αλληλεπίδρασης, συνεργασίας και συλλογικής ευθύνης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, καταστάσεις απαραίτητες για την αυτονομία και τη χειραφέτηση των μαθητών, για τον εξανθρωπισμό και τον εξορθολογισμό της διδακτικής πράξης.

Περιεχόμενα

Θεωρητικό πλαίσιο της κριτικής επικοινωνιακής διδασκαλίας || Το πλαίσιο προσανατολισμού της κριτικής επικοινωνιακής διδασκαλίας || Ο διδακτικός σχεδιασμός στην κριτική επικοινωνιακή διδασκαλία || Η διεξαγωγή του μαθήματος στην κριτική επικοινωνιακή διδασκαλία || Η αξιολόγηση στην κριτική επικοινωνιακή διδασκαλία

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31726

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα