Κωδικός καταλόγου: 571024
ISBN: 978-960-01-0786-6
1η έκδοση, Ιανουάριος 1999
14 x 21
σελ. 133

Γεώργιος Δήμου

Φροντιστηριακή Δραστηριότητα στην Ελλάδα (Η)

Εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €8,81
Τιμή: €7,93 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,88 (10%)


Περίληψη

Το φροντιστήριο στην Ελλάδα αποτελεί μια μακρόχρονη και βαθιά ριζωμένη κοινωνική πραγματικότητα, η οποία, με την μορφή της θεσπισμένης "ιδρυματικής" ή της "ιδιαίτερης ιδιωτικής" νόμιμης ή μη παραπαιδείας, κατέχει μια σημαντική θέση στα εκπαιδευτικά μας πράγματα. Η έκταση της φροντιστηριακής δραστηριότητας και η συχνότητα με την οποία αυτή ασκείται από τους μαθητές (όλοι κάνουν φροντιστήριο στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο) καθιστούν έκδηλη την κοινωνική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας. Θεωρούμε λοιπόν ότι το φροντιστήριο αποτελεί ένα κοινωνικό - παιδαγωγικό φαινόμενο με ιδιαίτερη βαρύτητα στην κοινωνία γενικότερα.

Περιεχόμενα

Το φαινόμενο του φροντιστηρίου || Το θεωρητικό πλαίσιο || Μεθοδολογία έρευνας || Ανάλυση και αξιολόγηση ερευνητικών δεδομένων

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα