Κωδικός καταλόγου: 643305
ISBN: 978-960-7643-30-5
1η έκδοση, 1996
14 x 21
σελ. 197

G. De Landsheere

Εμπειρική έρευνα στην εκπαίδευση (Η)

Επεξεργασμένη για το Διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης

Επιμελητής: Ανδρέας Μπρούζος
Μεταφραστής: Γ. Δίπλας
Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €11,10
Τιμή: €9,99 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,11 (10%)


Περίληψη

Ο συγγραφέας προσφέρει μια σύνθεση των τελευταίων επιτευγμάτων στο πεδίο της εμπειρικής έρευνας στην εκπαίδευση, δείχνοντας ότι οι προοπτικές είναι ανοικτές στην ανάπτυξη αυτού που αποκαλούμε "ανθρώπινες πηγές", επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας, η οποία θα εξαρτάται ως επί το πλείστον από τη διανοητική ανάπτυξη των μελών της.

Περιεχόμενα

Ορισμοί || Ποσοτική και ποιοτική || Παραδείγματα: Ψυχολογική θεωρία και παιδαγωγική έρευνα, Στρατηγικές μεταβλητές και εκπαιδευτική αμεροληψία, Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος και αξιολόγηση, Ανάλυση και αξιολόγηση της εκπαίδευσης, Αξιολόγηση, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, ʼλλοι τομείς έρευνας || Ιδρύματα έρευνας και διάδοσης