Κωδικός καταλόγου: 557164
ISBN: 978-960-01-0605-3
1η ανατύπωση, 1998 (1η έκδοση, 1996)
17 x 24
σελ. 246

Μαρία Σμαραγδά-Τσιαντζή

Αγωγή της Προσχολικής Ηλικίας

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €4,98
Τιμή: €4,48 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,50 (10%)


Περίληψη

Η προσχολική αγωγή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ολοκληρωμένου συστήματος αγωγής της νέας γενιάς. Στο βιβλίο αυτό γίνεται προσπάθεια να δοθεί μια εικόνα της εξέλιξης της αγωγής ως κοινωνικού φαινομένου. Εξετάζονται τα προβλήματα της αγωγής, όπως η φυσική αγωγή, το παιχνίδι, η νοητική αγωγή, η εργασιακή αγωγή καθώς και οι σχέσεις οικογένειας, νηπιαγωγείου και σχολείου.

Περιεχόμενα

Η αγωγή ως αντικείμενο της προσχολικής παιδαγωγικής || Φυσική αγωγή || Το παιχνίδι, βασική δραστηριότητα του παιδιού της προσχολικής ηλικίας || Διδακτικά παιχνίδια || Νοητική αγωγή και ανάπτυξη στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας || Ηθικοπολιτιστική αγωγή || Η εργασιακή αγωγή || Αισθητική αγωγή || Οικογένεια - Νηπιαγωγείο - Σχολείο

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα