Κωδικός καταλόγου: 557163
ISBN: 978-960-01-0600-2
3η ανατύπωση, Ιανουάριος 2002 (1η έκδοση, 1995)
17 x 24
σελ. 308

Μαρία Σμαραγδά-Τσιαντζή

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική στα Παιδιά της Προσχολικής Ηλικίας

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €17,91
Τιμή: €16,12 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,79 (10%)


Περίληψη

Στα δύο πρώτα κεφάλαια του τόμου αυτού γίνεται προσπάθεια να αναλυθούν τα γενικά προβλήματα της Παιδαγωγικής της Προσχολικής Ηλικίας, η δομή της παιδαγωγικής διαδικασίας ως ενιαίας και οι νομοτέλειές της, και τα γενικά χαρακτηριστικά των παιδιών αυτής της ηλικίας. Στα επόμενα πέντε κεφάλαια εξετάζεται η ουσία της έννοιας Διδακτική, καθώς και το περιεχόμενο, οι αρχές και οι μέθοδοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.

Περιεχόμενα

Η ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας || Γενικά προβλήματα της προσχολικής παιδαγωγικής || Σκοπός, στόχοι, περιεχόμενο και αρχές της προσχολικής αγωγής || Χαρακτηριστικές ιδιομορφίες και διαδικασίας της προσχολικής διδασκαλίας || Τρόποι και μέθοδοι της εκπαίδευσης στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας || Η μεθοδολογία της συστηματοποιημένης απασχόλησης || Εφαρμοσμένη παιδαγωγική

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα