Κωδικός καταλόγου: 643917
ISBN: 978-960-7643-91-7
4η ανατύπωση, Σεπτέμβριος 2006-2η έκδοση ανανεωμένη, Ιούνιος 2001 (1η έκδοση, 1999)
15 x 23
σελ. 290

Έλση Ντολιοπούλου

Σύγχρονες Τάσεις της Προσχολικής Αγωγής

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €23,90
Τιμή: €21,51 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,39 (10%)


Περίληψη

Σ’ αυτό το βιβλίο περιγράφονται ορισμένες σύγχρονες τάσεις για την προσχολική αγωγή και συγκεκριμένα: η βιωματική προσέγγιση της μάθησης (προσέγγιση project), η προσέγγιση των δημοτικών προσχολικών κέντρων του Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας, η θεωρία του Vygotsky και η εφαρμογή της στην προσχολική αγωγή, οι αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές μέθοδοι, η θεωρία του Gardner για την πολλαπλή νοημοσύνη και η προσέγγιση εκπαίδευσης και αξιολόγησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας που βασίζεται σ’ αυτή, το παιδικό μουσείο, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το ολοήμερο νηπιαγωγείο ή νηπιαγωγείο διευρυμένου ωραρίου. Το συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές και σπουδαστές παιδαγωγικών τμημάτων, παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας, σύμβουλους, γονείς, καθώς και ερευνητές που ενδιαφέρονται για την προσχολική αγωγή. Ο κάθε αναγνώστης μπορεί να αντλήσει ιδέες απ’ αυτό για να αναπτύξει και να εφαρμόσει προγράμματα και μεθόδους, όπου θα λαμβάνονται υπόψη η ηλικία, οι εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες, οι ικανότητες, οι γνώσεις και το κοινωνικοπολιτισμικό υπόβαθρο των παιδιών για τα οποία προορίζονται.

Περιεχόμενα

Η βιωματική προσέγγιση (project) της μάθησης || Δημοτικά προσχολικά κέντρα του Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας || Η θεωρία του Vygotsky και η εφαρμογή της στην προσχολική αγωγή || Αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές μέθοδοι || Η θεωρία του Gardner για την πολλαπλή

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 32030

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα