Κωδικός καταλόγου: 643895
ISBN: 978-960-7643-89-5
1η έκδοση, Φεβρουάριος 1999
14 x 21
σελ. 251

Μάγδα Ψαρρού

Παγκοσμιοποίηση και Αγροτική Ανάπτυξη

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €15,93
Τιμή: €14,34 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,59 (10%)


Περίληψη

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου γίνεται αναφορά στη γενική εικόνα της σχέσης ανάπτυξης - υπανάπτυξης στο πλαίσιο της διεθνοποίησης καθώς και σε ορισμένες όψεις της εθνικής υπανάπτυξης στο διεθνές περιβάλλον. Στο δεύτερο μέρος αναλύονται οι βασικές έννοιες που είναι απαραίτητες για να εξηγηθούν τα φαινόμενα τα οποία αφορούν τον γεωργικό τομέα στις εθνικές και διεθνείς του διαστάσεις. Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι ιδιομορφίες του αγροτικού τομέα περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι επιπτώσεις της διεθνοποίησης στη γεωργία και τη γεωργική πολιτική της Ε.Ε.

Περιεχόμενα

Διαδικασίες κοινωνικής μεταλλαγής || Λειτουργίες υπανάπτυξης || Αγροτική παραγωγή και καπιταλιστική αγορά || Μορφές οργάνωσης εργασίας στην αγροτική κοινωνία || Κοινωνική στρωμάτωση || Επιπτώσεις της διεθνοποίησης στην γεωργία. Το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης || Παράρτημα Πινάκων || Βιβλιογραφία || Ευρετήρια

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31926

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα