Κωδικός καταλόγου: 804118
ISBN: 978-960-8041-18-Χ
1η έκδοση, Οκτώβριος 1999
17 x 24
σελ. 271

Μιχάλης Ψαλιδόπουλος

Πολιτική Οικονομία και Έλληνες Διανοούμενοι

Μελέτες για την ιστορία της οικονομικής σκέψης στη σύγχρονη Ελλάδα

Εκδόσεις: Τυπωθήτω

Τιμή καταλόγου: €14,69
Τιμή: €13,22 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,47 (10%)


Περίληψη

Αντικείμενο του τόμου αυτού είναι η διερεύνηση της ιστορίας των οικονομικών ιδεών στη σύγχρονη Ελλάδα, η διαλεύκανση της σχέσης μεταξύ πολιτικής οικονομίας και ελλήνων διανοουμένων, μεταξύ οικονομικών θεωριών και οικονομικής πολιτικής, η προσέγγιση της προβληματικής που συνιστά η σχέση οικονομικής θεωρίας και νεοελληνικής πραγματικότητας. Οι μελέτες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο προσεγγίζουν τη διαπλοκή πολιτικής οικονομίας και οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα από διάφορες οπτικές γωνίες σε διάφορες χρονικές στιγμές ή περιόδους. Παράλληλα δίνεται έμφαση στις οικονομικές ιδέες εξεχουσών πολιτικών προσωπικοτήτων, στη θεσμική συγκρότηση και αναπαραγωγή της Οικονομικής Επιστήμης στην Ελλάδα μέχρι το πρόσφατο παρελθόν, και στη σχέση της ελληνικής οικονομολογικής διανόησης με το έργο του Κέϋνς.

Περιεχόμενα

Μεταφράσεις βιβλίων οικονομικών επιστημών στην ελληνική γλώσσα, 1808-1948 || Οικονομικός φιλελευθερισμός και εμψύχωση της βιομηχανίας τον 19ο αι. || Αριστείδης Οικονόμος και "Οικονομική Επιθεώρηση" || Αλέξανδρος Παπαναστασίου || Μορφές οικονομικής σκέψης

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31978