Κωδικός καταλόγου: 550124
ISBN: 978-960-01-1361-7
Ανατύπωση, Μάρτιος 2003 (1η έκδοση, 1983)
14 x 21
σελ. 164

Paul Lawrence, Jay Lorsch

Οργανωσιακή Ανάπτυξη

Διάγνωση και Δράση

Μεταφραστής: Δημήτριος Ξουρής
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €10,95
Τιμή: €9,86 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,10 (10%)


Περίληψη

Οι συγγραφείς παρουσιάζουν αρχικά τις γενικές θεωρητικές αρχές της οργανωσιακής ανάπτυξης και παραθέτουν αποσπάσματα εμπειρικών ερευνών με εφαρμογή της θεωρίας στη πράξη. Προχωρούν στην εξέταση διαφόρων προβλημάτων σε κάθε ένα από τα 3 κρίσιμα διάμεσα, παραθέτοντας επίσης σύντομα παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής για την κάθε περίπτωση. Τέλος, συνοψίζουν όλα τα προηγούμενα σε ένα σύνολο συμπερασμάτων για τα προβλήματα οργανωσιακής ανάπτυξης, όπως αυτά αντιμετωπίζονται στην πράξη από τα σύγχρονα διοικητικά στελέχη.

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Εισαγωγή || Έννοιες οργανωσιακής ανάπτυξης || Διάμεσο: οργάνωση περιβάλλον || Διάμεσο: Ομάδα ομάδα || Διάμεσο: άτομο άτομο || Συμπεράσματα

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 32263