Κωδικός καταλόγου: 550194
ISBN: 978-960-01-0484-8
1η έκδοση, 1993
17 x 24
σελ. 175

Μακροοικονομική Διαχείριση και Αναπτυξιακή Εμπλοκή

Προβλήματα Στρατηγικών Επιλογών στην Ελλάδα

Επιμελητής: Τάσος Γιαννίτσης
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €4,98
Τιμή: €4,48 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €0,50 (10%)


Περίληψη

Οι αναλύσεις που περιλαμβάνονται στον τόμο αυτό αναφέρονται σε ένα ευρύ φάσμα ερμηνειών των μακρο-οικονομικών και παραγωγικών ανισορροπιών, που σφραγίζουν σήμερα την ελληνική οικονομία. Θέματα επενδύσεων, τεχνολογικών και βιομηχανικών αδυναμιών, οι επιπτώσεις από την ενσωμάτωση στη διεθνή αγορά, τάσεις στη διανομή του εισοδήματος, η σημασία από την απελευθέρωση των κεφαλαίων, οι προοπτικές μιας αναπτυξιακής πολιτικής αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης. Έτσι, πέρα από τις δημοσιονομικές ανισορροπίες που τείνουν να μονοπωλούν τις ερμηνείες των σύγχρονων ελληνικών προβλημάτων, αναλύεται ένα ολόκληρο πλέγμα παραγόντων, σχέσεων και φαινομένων της παραγωγικής διαδικασίας και της ανταγωνιστικής βάσης της ελληνικής οικονομίας, και παρουσιάζονται οι τρόποι με τους οποίους διαπλέκονται και αλληλοεπηρεάζονται μακρο-οικονομικές ανισορροπίες και διαρθρωτικές αδυναμίες.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή || Ολοκλήρωση στη διεθνή αγορά και επιπτώσεις στη βιομηχανική και τεχνολογική οργάνωση της οικονομίας, Τ.Γ. || Κοινοτική διαρθρωτική πολιτική και εθνική αναπτυξιακή στρατηγική στην πορεία της ΟΝΕ, Λ.Κ. (σχόλια: Ν. Κ.) || Αλλαγές στη δομή και κατανομή εισοδήματος στην Ελλάδα σε περίοδο διαρθρωτικών μεταβολών, Α.Σ. - ΣΤ.Ζ. (σχόλια: Β.Δ.) || Ιδιωτικοποίηση και ελευθέρωση αγορών: σκοπιμότητα και μέθοδοι για ανάπτυξη, Γ.Κ. (σχόλια: Β.Δ.) || Μεγέθυνση, πληθωρισμός και ισοζύγιο πληρωμών στην Ελλάδα: ο μακροχρόνιος ρόλος της οικονομικής πολιτικής, Γ.Α. || Εγχώριες τιμές, διεθνείς τιμές και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, Δ.Μ. - Γ.Σ. || Κινητικότητα κεφαλαίου και οικονομική πολιτική, Σ.Θ. || Κεντρικοί άξονες οικονομικής πολιτικής για έξοδο από την κρίση, Κ.Β.

Παρατηρήσεις

Οι συγγραφείς των κειμένων: Γ. Αλογοσκούφης, Κ.Βαϊτσος, Τα. Γιαννίτσης, Σ. Ζωγραφάκης, Σ. Θωμαδάκης, Λ. Κατσέλη, Γ. Κατσουλάκος, Δ. Μόσχος, Α. Σαρρής, Γ. Στουρνάρας και Β. Δρουκόπουλος - Ν. Καραμούζης