Κωδικός καταλόγου: 550110
ISBN: 960-01-0000-0
3η ανατύπωση, 1988 (1η έκδοση, 1983)
17 x 24
σελ. 394

Τάσος Γιαννίτσης

Ελληνική Βιομηχανία (Η)

Ανάπτυξη και κρίση

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €21,89
Τιμή: €19,70 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,19 (10%)


Περίληψη

Στο βιβλίο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να αναλυθούν μερικές αρκετά σημαντικές διαστάσεις των προβλημάτων που χαρακτηρίζουν το βιομηχανικό σύστημα παραγωγής της ελληνικής οικονομίας στη φάση της κρίσης.

Περιεχόμενα

Προβληματική της ελληνικής ανάπτυξης || Μακροοικονομικοί μετασχηματισμοί και η θέση του βιομηχανικού τομέα || Εσωτερικές αναδιαρθρώσεις στη βιομηχανική παραγωγή || Η συσσώρευση βιομηχανικού κεφαλαίου || Η βιομηχανική απασχόληση || Χαρακτηριστικά και μεταβολές στις τεχνολογικές και χρηματοδοτικές σχέσεις || Διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και διακλαδικές επιδόσεις || Ανάπτυξη και βιομηχανική οργάνωση || Ξένο κεφάλαιο και βιομηχανική ανάπτυξη || Βιομηχανική κρίση και προβλήματα εξόδου απ' αυτήν

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα