Κωδικός καταλόγου: 9551171
ISBN: 978-960-01-0691-6
3η έκδοση, Απρίλιος 2005 (1η έκδοση, 1997)
15,5 x 24
σελ. 205

Βασίλης Μακράκης

Ανάλυση Δεδομένων στην Επιστημονική Έρευνα με τη Χρήση του SPSS

Από τη θεωρία στην πράξη

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €15,93
Τιμή: €14,34 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,59 (10%)


Περίληψη

Η έκδοση στατιστικών πακέτων για προσωπικούς υπολογιστές πρόσθεσε μια νέα διάσταση στη χρήση των υπολογιστών τόσο στην ποσοτική όσο και στην ποιοτική ανάλυση δεδομένων. Όμως, η εύκολη πρόσβαση και η φιλικότητα στο χειρισμό των στατιστικών πακέτων έχει οδηγήσει σε δύο είδη κατάχρησής τους: την υπερβολική και άσκοπη χρήση και τη λανθασμένη εφαρμογή. Στο βιβλίο αυτό γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει το στατιστικό πακέτο SPSS στην ανάλυση δεδομένων. Η αξιοποίηση αυτή επιτυγχάνεται με τη διασύνδεση των τεχνικών της ανάλυσης, της στατιστικής θεωρίας και της ερευνητικής μεθοδολογίας με την πράξη. Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές που προέρχονται κυρίως από το χώρο των κοινωνικών επιστημών και των επιστημών της αγωγής.

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα 3ης έκδοσης || Φιλοσοφία της επιστήμης και επιστημονική έρευνα || Ανάλυση δεδομένων και ερευνητική διαδικασία || Εισαγωγή στο SPSS/PC+ για DOS και Windows || Διαδικασίες επεξεργασίας μεταβλητών και δεδομένων || Προκαταρκτικός έλεγχος δεδομένων || Έλεγχοι υποθέσεων || Παραμετρική στατιστική ανάλυση με το SPSS/PC+ || παραμετρική στατιστική ανάλυση με το SPSS για Windows || Απαραμετρική στατιστική ανάλυση με το SPSS/PC+ και το SPSS για Windows || Συσχέτιση || Παλινδρόμηση || Η συγγραφή μιας ερευνητικής έκθεσης || Βιβλιογραφία || Ευρετήριο κύριο όρων

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31080

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα