Κωδικός καταλόγου: 551179
ISBN: 978-960-01-0735-1
1η έκδοση, 1998
14 x 21
σελ. 187

Ιωάννης Κατσίλλης

Μικροϋπολογιστές στις Κοινωνικές Επιστήμες (Οι)

Επιστημονική εμπειρική έρευνα και στατιστικές αναλύσεις

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €12,34
Τιμή: €11,11 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,23 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει τη χρήση του μικροϋπολογιστή στην εμπειρική επιστημονική έρευνα. Απευθύνεται κυρίως σε άτομα τα οποία έχουν κάποια στοιχειώδη γνώση των ερευνητικών και στατιστικών μεθόδων και παρουσιάζει τη χρήση των υπολογιστών για την ευκολότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση πολύπλοκων και χρονοβόρων έργων. Δίνει έμφαση στα μέρη εκείνα της ερευνητικής διαδικασίας στα οποία η συμβολή του μικροϋπολογιστή και των αντίστοιχων προγραμμάτων είναι περισσότερο αποτελεσματική, και παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προγράμματα αυτά. Έτσι προσφέρει στον αναγνώστη βασικές γνώσεις για τη δομή κα το περιεχόμενο της ερευνητικής μελέτης, αλλά και τη δυνατότητα να επιλέγει πότε, πού και πώς να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τις δυνατότητες του υπολογιστή για τη βελτίωση και την ταχύτερη αποπεράτωση της μελέτης.

Περιεχόμενα

Ο μικροϋπολογιστής || Μπροστά στον μικροϋπολογιστή || Περιεχόμενο και μορφή της επιστημονικής μελέτης || Ο επεξεργαστής κειμένου || Η μορφή της μελέτης || Ανάλυση εμπειρικών δεδομένων || SPSS για Windows || Στατιστική ανάλυση με το SPSS || Μετατροπές δεδομένων με το SPSS, Γραφικές απεικονίσεις με το SPSS, Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 31868

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα