Κωδικός καταλόγου: 551151
ISBN: 978-960-01-0553-7
2η έκδοση, Μάρτιος 2002 (1η έκδοση, 1994)
14 x 21
σελ. 265

Βασίλης Φίλιας

Κοινωνιολογία της Οικονομίας

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €12,94
Τιμή: €11,65 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,29 (10%)


Περίληψη

Στο βιβλίο αυτό αναλύεται η σχέση της Οικονομικής με το ευρύτερο κοινωνικό γίγνεσθαι. Με άξονα τους μεγάλους θεωρητικούς που ασχολήθηκαν με το θέμα και αντλώντας παραδείγματα από την ανέλιξη και την πορεία των εθνικών οικονομιών σε μία σειρά χωρών, καταδεικνύεται η διαπλοκή των καθοριστικών παραμέτρων της κοινωνικο-οικονομικής διαδικασίας και αναδεικνύονται οι συντελεστές των ιδιαιτεροτήτων που τις διαμόρφωσαν.

Περιεχόμενα

Η θεωρητική αντιμετώπιση της σχέσεως κοινωνία και οικονομίας: Τα οικονομικά ως κοινωνική επιστήμη || Κοινωνιολογία της οικονομίας και κοινωνιολογία της ανάπτυξης || Η κοινωνιολογική παράμετρος στις βασικές οικονομικές σχολές || Το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο της οικονομίας: Κράτος και οικονομία || Πολιτισμικά στοιχεία και οικονομία || Πόλη και οικονομία || Η δυναμική της καπιταλιστικής μετάβασης ση Δυτική Ευρώπη || Σχηματισμός και χρησιμοποίηση του οικονομικού πλεονάσματος - Η κοινωνιολογική της παράμετρος || Η οικονομία στο πλαίσιο της σοσιαλιστικής κοινωνίας || Βιβλιογραφία

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα