Κωδικός καταλόγου: 551123
ISBN: 978-960-01-1350-1
5η ανατύπωση, 1996
14 x 21
σελ. 191

Βασίλης Φίλιας

Κοινωνία και Εξουσία στην Ελλάδα

Η νόθα αστικοποίηση 1800-1864

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €11,94
Τιμή: €10,75 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,19 (10%)


Περίληψη

Αφορά το τεράστιο πρόβλημα συσχέτισης και αλληλεξάρτησης κοινωνίας κι εξουσίας στην Ελλάδα, όπως διαμορφώθηκε από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας και φτάνει ως τις μέρες μας. Δεν είναι ιστορική έρευνα αλλά κοινωνιολογική ανάλυση, που στηρίζεται στα πιο πρόσφατα πορίσματα της ιστορικής έρευνας.

Περιεχόμενα

Ο χαρακτήρας της ελληνικής επανάστασης του 1821: Κοινωνικο-οικονομική δομή του ελλαδικού χώρου στις παραμονές του 1821 || Το πρόβλημα της "αστικής σύστασης" της ελληνικής κοινωνίας || Το ιδεολογικό στοιχείο στην ελληνική επανάσταση || Τα λαϊκά στρώματα και η επαναστατική ηγεσία τους || Οι μετατοπίσεις στη διάρκεια της επανάστασης || Η υιοθέτηση φιλελεύθερων συνταγμάτων από την επανάσταση || Αστικοποίηση και ελληνική επανάσταση || Η αστική τάξη στη δύση: μια θεωρητικοϊστορική αναδρομή || Η "συλλογική βούληση" στην ελληνική επανάσταση || Ο προαστικός χαρακτήρας της ελληνικής επανάστασης. Συμπέρασμα || Το κοινωνικο-πολιτικό υπόβαθρο της εξουσίας μετά την επανάσταση || Ο ελληνικός λαός στη φάση της απελευθέρωσης || Η σχέση πόλης και υπαίθρου στην μετεπανασταστική Ελλάδα || Κράτος και κοινωνία στην πρώτη μετεπαναστατική περίοδο

Παρατηρήσεις

ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 32307

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα