1η έκδοση 2020

Howard Anton, Chris Rorres

Στοιχειώδης Γραμμική 'Αλγεβρα

Επιμελητής: Σοφία Δασκαλάκη
Επιμελητής: Ανάργυρος Δελής
Επιμελητής: Ευάγγελος Στεφανόπουλος
Επιμελητής: Γεώργιος Σφήκας
Επιμελητής: Ευάγγελος Χατζηγεωργίου
Εκδόσεις: Gutenberg

Περιεχόμενα

Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων και Πίνακες || Ορίζουσες || Ευκλείδειοι Διανυσματικοί Χώροι || Γενικοί Διανυσματικοί Χώροι || Ιδιοτιμές και Ιδιοδιανύσματα || Χώροι Εσωτερικού Γινομένου || Διαγωνοποίηση και Τετραγωνικές Μορφές || Γραμμικοί Μετασχηματισμοί || Αριθμητικές Μέθοδοι || Εφαρμογές της Γραμμικής ʼλγεβρας || Παράρτηαμ Α: Εργαζόμενοι Με Αποδείξεις || Παράρτημα Β: Μιγαδικοί Αριθμοί || Απαντήσεις Των Ασκήσεων || Ευρετήριο