Κωδικός καταλόγου: 9551318
ISBN: 978-960-01-2135-4
1η έκδοση, Ιούνιος 2020
14 x 21
σελ. 218

Βασιλική Καντζάρα

Εκπαίδευση σε Συνθήκες Κρίσης στην Ελλάδα (2009-2014) (Η)

Επιπτώσεις και πολιτικές, Μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €10,00
Τιμή: €9,00 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €1,00 (10%)


Περίληψη

Τι άλλαξε στην εκπαίδευση σε συνθήκες κρίσης; Το ερώτημα αυτό αποτέλεσε το έναυσμα στην προσπάθειά μας να μελετήσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης στην εκπαίδευση στην Ελλάδα. Η απάντηση σε αυτό αποτέλεσε ένα ταξίδι, ούτως ειπείν, αρχίζοντας από τα διαθέσιμα ποσοτικά δεδομένα αναφορικά με μια μεγάλη σειρά δεικτών από διεθνείς οργανισμούς σχετικά με την εκπαίδευση. Κατόπιν αναλύονται οι πολιτικές για την εκπαίδευση υπό το πρίσμα των αλλαγών που εισήχθησαν σε αυτήν και η ερμηνεία τους παραπέμπει στην ορθολογικοποίηση των θεσμών. Τέλος, γίνεται αναφορά στο κίνημα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε και εδραιώθηκε στη χώρα μας κατά την υπό εξέταση περίοδο (2009-2014) καλύπτοντας ζωτικούς τομείς της κοινωνικής ζωής.
Η ανά χείρας εργασία απευθύνεται σε ερευνητές, φοιτητές, επιστήμονες και σε κάθε σκεπτόμενο πολίτη που ενδιαφέρεται και μελετά θέματα τα οποία άπτονται της εκπαίδευση και της σχέσης της με την κοινωνία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΈΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Περιεχόμενα

Εισαγωγή || Μεταβολές στην εκπαίδευση: ποσοτικά δεδομένα και δείκτες (2000-2013) || Οι πολιτικές και η απόπειρα εκλογίκευσης της εκπαίδευσης || Εκπαιδευτικές αλλαγές και ιδιωτικοποίηση || Η αλληλεγγύη στην εκπαίδευση. Μορφές, δράσεις και σημασία || Περίληψη και συμπεράσματα || Βιβλιογραφικές αναφορές

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα