2020

Μωυσής Σιδηρόπουλος, Αριστομένης Βαρουδάκης

Μακροοικονομική Θεωρία και Πρακτική

Επιμελητής: Μωυσής Σιδηρόπουλος
Επιμελητής: Αριστομένης Βαρουδάκης
Μεταφραστής: 'Αννα-Μαρία Χατζηστυλιανού
Εκδόσεις: Gutenberg

Περίληψη

Αυτό το βιβλίο, μεταφρασμένο απο τα γαλλικά, παρουσιάζει τις κύριες έννοιες και τους μηχανισμούς της μακροοικονομίας συνδυάζοντας τη θεωρία με τη μελέτη της οικονομικής πρακτικής και αναλύοντας τις
συνέπειες για τη μακροοικονομική πολιτική. Για αυτόν τον σκοπό, εμπεριέχει περισσότερα απο 40 θεματικά ένθετα, που για την ελληνική έκδοση συμπεριλαμβάνουν και εστίαση στην ελληνική οικονομία. Η ανάλυση δίνει έμφαση σε μια παρουσίαση με σχεδιαγράμματα και ταυτόχρονα προσεγγίζει τη σημερινή πολυπλοκότητα η οποία απορρέει από τις βαθιές οικονομικές αναταραχές που προέκυψαν από τις πρόσφατες κρίσεις.
Τα κεφάλαια του βιβλίου καλύπτουν ένα ευρύ αναλυτικό πεδίο και εμπεριέχουν:
- μια θεματική ανάλυση με πολυάριθμα σχήματα και διαγράμματα
- μια σύνοψη βασικών σημείων προκειμένου ο αναγνώστης να συγκρατεί γρήγορα τα ουσιαστικότερα θέματα του κεφαλαίου
- ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης για αξιολόγηση