Κωδικός καταλόγου: 9557389
ISBN: 978-960-01-2116-2
1η έκδοση, Μάιος 2020
17 x 24
σελ. 767

Frederic M. Wheelock

Λατινικά του Wheelock (Τα)

Μεταφραστής: Ανδρέας Ν. Μιχαλόπουλος
Μεταφραστής: Σοφία Παπαiωάννου
Επιμελητής: Ανδρέας Ν. Μιχαλόπουλος
Επιμελητής: Σοφία Παπαiωάννου
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €40,00
Τιμή: €36,00 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €4,00 (10%)


Περίληψη

Τα Λατινικά του Wheelock είναι η πρώτη ελληνική μετάφραση του Wheelock’s Latin (7η έκδοση, επικαιροποιημένη και ανανεωμένη), ενός από τα δημοφιλέστερα εγχειρίδια εκμάθησης της Λατινικής γλώσσας παγκοσμίως. Με τρόπο μεθοδικό, ευχάριστο και εύληπτο αναδεικνύει την ομορφιά, τη ζωντάνια και τη διαχρονική αξία της Λατινικής. Περιλαμβάνει:
• 40 κεφάλαια με λεπτομερή παρουσίαση της Γραμματικής και του Συντακτικού, και εφαρμογή των κανόνων πάνω σε κείμενα σπουδαίων Ρωμαίων συγγραφέων, συνοδευόμενα από σημειώσεις, μεταφραστικές συμβουλές και ερω-
• τήσεις κατανόησης.
• Εκτενές Ελληνο-Λατινικό και Λατινο-Ελληνικό λεξιλόγιο.
• Ασκήσεις αυτοβελτίωσης, με τις απαντήσεις τους, για ανεξάρτητη μελέτη.
• Πλούσια συλλογή από αυθεντικά, μη διασκευασμένα, λατινικά κείμενα για μετάφραση, μαζί με πλήρη λεξιλογική υποστήριξη.
• Ετυμολογικές πληροφορίες, χάρτες και γκραφίτι που αναδεικνύουν ποικίλες πτυχές του ρωμαϊκού πολιτισμού.
Το βιβλίο απευθύνεται πρωτίστως σε φοιτητές/φοιτήτριες φιλοσοφικών σχολών αλλά και σε μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν να μάθουν Λατινικά με τρόπο έγκυρο και παιδαγωγικά άρτιο, καθώς και στο ευρύτερο κοινό που φιλοδοξεί μέσα από τη μεθοδική κατάκτηση της Λατινικής να απολαύσει από το πρωτότυπο τη λογοτεχνία των Ρωμαίων και να γνωρίσει την ιστορία και τον πολιτισμό τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Περιεχόμενα

Σημείωμα μεταφραστών || Αντί προλόγου || Πρόλογος || H αναθεωρημένη έκδοση || Σχετικά με τους συγγραφείς || Η σειρά Wheelock’s latin || IntroductIo: H θέση της λατινικής γλώσσας στην ιστορία των γλωσσών, Σύντομη επισκόπηση της λατινικής λογοτεχνίας, Το αλφάβητο και η προφορά του || Χάρτες || I Ρήματα. πρώτη και δεύτερη συζυγία. Επιρρήματα. Ανάγνωση και μετάφραση || II Η πρώτη κλίση των ουσιαστικών και των επιθέτων. Προθέσεις, σύνδεσμοι και επιφωνήματα || III Αρσενικά ουσιαστικά και επίθετα της δεύτερης κλίσης. παράθεση. Σειρά των λέξεων || IV Η δεύτερη κλίση των ουσιαστικών. Κλίση των ουδετέρων. Επίθετα. Ο ενεστώτας του sum. η Ονομαστική ως κατηγορούμενο. Ουσιαστικοποιημένα επίθετα (επίθετα με λειτουργία ουσιαστικού) || V Πρώτη και δεύτερη συζυγία: Μέλλοντας και παρατατικός. Επίθετα σε -er || VI Sum και Possum. Το Απαρέμφατο ως αντικείμενο (συμπλήρωμα στην έννοια του ρήματος) || VII Ουσιαστικά τρίτης κλίσης || VIII Τρίτη συζυγία: Το ενεστωτικό σύστημα (οι χρόνοι που σχηματίζονται από το θέμα του ενεστώτα) || IX Δεικτικές αντωνυμίες hic, ille, iste. Αντωνυμικά επίθετα με Γενική σε –ius || X Τέταρτη συζυγία των ρημάτων και τα ρήματα σε -io. Ρήματα της τρίτης συζυγίας || XI Προσωπικές αντωνυμίες ego, tu και is. Δεικτικές αντωνυμίες is και idem || XII Το σύστημα του παρακειμένου της ενεργητικής φωνής: σύνοψη || XIII Αυτοπαθείς αντωνυμίες και κτητικά. Οριστική αντωνυμία || XIV Ισοσύλλαβα ουσιαστικά της τρίτης κλίσης (με θέμα που λήγει σε -i). Αφαιρετικές του μέσου, της συνοδείας και του τρόπου || XV Αριθμητικά. Γενική διαιρετική. Αφαιρετική με αριθμητικά και αφαιρετική του χρόνου || XVI Επίθετα της τρίτης κλίσης || XVII Η αναφορική αντωνυμία || XVIII Πρώτη και δεύτερη συζυγία: παθητική φωνή - Αρκτικοί χρόνοι. Αφαιρετική του ποιητικού αιτίου || XIX Το συντελεσμένο σύστημα της παθητικής φωνής. Ερωτηματικές αντωνυμίες και επίθετα || XX Τέταρτη κλίση. Αφαιρετικές της από τόπο κίνησης και της απομάκρυνσης ή αποχωρισμού || XXI Τρίτη και τέταρτη συζυγία: ενεστώτας παθητικής φωνής || XXII Πέμπτη κλίση των ουσιαστικών. Αφαιρετική του τόπου (στάση) και σύνοψη των συντακτικών χρήσεων της Αφαιρετικής || XXIII Μετοχές || XXIV Αφαιρετική απόλυτη. παθητική περιφραστική σύνταξη (ή συζυγία). Δοτική του ποιητικού αιτίου || XXV Απαρέμφατα. Πλάγιος λόγος || XXVI Οι βαθμοί των επιθέτων. Αφαιρετική συγκριτική || XXVII Ανώμαλα παραθετικά των επιθέτων || XXVIII η Υποτακτική έγκλιση. Ο ενεστώτας της Υποτακτικής. Τελικές προτάσεις || XXIX Υποτακτική παρατατικού. Υποτακτική ενεστώτα και παρατατικού του sum και του possum. Συμπερασματικές προτάσεις || XXX Παρακείμενος και Υπερσυντέλικος Υποτακτικής. Πλάγιες ερωτήσεις. Ακολουθία των χρόνων || XXXI Οι προτάσεις του cum. Το ρήμα fero || XXXII Σχηματισμός και βαθμοί των επιρρημάτων. Volo, malo, nolo. Προτάσεις του dummodo || XXXIII Υποθετικός λόγος || XXXIV Αποθετικά ρήματα. Αφαιρετική ως συμπλήρωμα αποθετικών ρημάτων || XXXV Δοτική με επίθετα, συγκεκριμένα ρήματα και σύνθετα || XXXVI Βουλητικές προτάσεις. Το ρήμα fio || XXXVII Κλίση του eo. Δήλωση του τόπου και του χρόνου || XXXVIII Αναφορικές επιρρηματικές προτάσεις. Δοτική προσωπική. Το σουπίνο || XXXIX Γερούνδιο και Γερουνδιακό || Xl Τα ne, num και nonne στις ευθείες ερωτήσεις. Ενδοιαστικές προτάσεις. Γενική και αφαιρετική της ιδιότητας || Loci Antiqui || Loci Immutati || Ασκήσεις αυτοβελτίωσης || Λύσεις των ασκήσεων αυτοβελτίωσης || Παράρτημα || SummarIum Formarum || Vocabula: Ελληνικά - Λατινικά || Vocabula: Λατινικά – Ελληνικά || AbbrevIatIones (συντομογραφίες) || Ευρετήριο || Ευρετήριο των Sententiae Antiquae

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ