>

Κωδικός καταλόγου: 9571116
ISBN: 978-960-01-2006-6
1η έκδοση, Μάιος 2019
17 x 24
σελ. 371

Kate Hefferon, Ilona Boniwell

Θετική Ψυχολογία

Θεωρία, έρευνα και εφαρμογές

Επιμελητής: Σόφη Λεοντοπούλου
Μεταφραστής: 'Αρτεμις Γρίβα
Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €20,00
Τιμή: €18,00 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €2,00 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια προσπάθεια μεταφοράς της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης πάνω σε θέματα Θετικής Ψυχολογίας στην Ελλάδα. Η Θετική Ψυχολογία αποτελεί τον νεότερο, ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο της Ψυχολογίας και ασχολείται με την κατανόηση και προαγωγή της ευημερίας σε άτομα, ομάδες, οργανισμούς και κοινότητες. Καθώς μαθήματα Θετικής Ψυχολογίας ήδη διδάσκονται σε διάφορα πανεπιστήμια της χώρας, η ανάγκη ύπαρξης ενός βασικού εγχειριδίου, γραμμένο σε απλή και κατανοητή γλώσσα, ώστε να διευκολύνεται η κατανόη- ση των θεματικών της, προβάλλει επιτακτικά.
Σκοπός του βιβλίου είναι να φωτίσει τις διάφορες πτυχές της Θετικής Ψυχολογίας και να παρουσιάσει τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις που αναπτύχθηκαν για τις επιμέρους θεματικές της. Επίσης, καταγράφει ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιό της, όπως και τα κύρια ευρήματά τους. Τέλος, περιγράφει εφαρμοσμένες πτυχές της, όπως θετικές ψυχολογικές παρεμβάσεις σε ψυ¬χοθεραπευτικά, εκπαιδευτικά, οργανωσιακά και ευρύτερα κοινωνικά περιβάλλοντα.
Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε φοιτητές και διδάσκοντες της Θετικής Ψυχολογίας και άλλων συναφών επιστημονικών περιοχών, σε εκπαιδευ¬τικούς και σε στελέχη τμημάτων προσωπικού των επιχειρήσεων, σε ειδικούς της ψυχικής υγείας, αλλά και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ατομική τους ανάπτυξη και ευημερία.

Περιεχόμενα

Πρόλογος για την ελληνική έκδοση || Πρόλογος || Ευχαριστίες || Σχήματα, Πίνακες και Ερωτηματολόγια || 1. Εισαγωγή στη Θετική Ψυχολογία || 2. Κατανοώντας τα συναισθήματα || 3. Η ευτυχία και η υποκειμενική ευημερία ανά τον κόσμο || 4. Η ευδαιμονική ευημερία || 5. Η αισιοδοξία, το προσωπικό ύφος απόδοσης αιτίων και η ελπίδα || 6. Η Ψυχική ανθεκτικότητα, η μετατραυματική ανάπτυξη και η θετική γήρανση || 7. Οι αξίες και οι θεωρίες κινήτρων και στοχοθεσίας || 8. Οι θετικές ψυχολογικές παρεμβάσεις || 9. Το σώμα στη Θετική Ψυχολογία || 10. Εφαρμοσμένη Θετική Ψυχολογία || 11. Ανακεφαλαίωση της Θετικής Ψυχολογίας || Βιβλιογραφία || Ευρετήριο ονομάτων || Ευρετήριο όρων