Κωδικός καταλόγου: 9567274
ISBN: 978-960-01-2042-4
1η έκδοση, Ιούλιος 2019
21 x 29
σελ. 975

Γεώργιος Π. Καφεντζής

Επεξεργασία Σήματος Συνεχούς και Διακριτού Χρόνου

Μια πρώτη εισαγωγή

Εκδόσεις: Gutenberg

Τιμή καταλόγου: €100,00
Τιμή: €90,00 και δωρεάν αποστολή εντός Αττικής
Κερδίζετε: €10,00 (10%)


Περίληψη

Το βιβλίο αυτό εξετάζει τις θεμελιώδεις έννοιες επεξεργασίας σημάτων και ανάλυσης συστημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου με απλό, προσιτό και κατανοητό τρόπο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαισθητική ερμηνεία των θεμάτων που παρουσιάζονται, η οποία πλαισιώνεται με την απαραίτητη μαθηματική αυστηρότητα. Κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η θεωρία ανάλυσης Fourier, οι μετασχηματισμοί Laplace και Ζ, η ανάλυση ΓΧΑ συστημάτων, και οι εφαρμογές τους. Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου καθοδηγείται από τα προβλήματα και τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τα προηγούμενα, δημιουργώντας έτσι μια ροή που βοηθά τον αναγνώστη να καλλιεργήσει το σκεπτικό και τις δεξιότητες του μηχανικού. Το βιβλίο περιέχει πληθώρα βοηθητικών εικόνων και σχημάτων ενώ περιλαμβάνει αρκετά, προσεκτικά επιλεγμένα λυμένα παραδείγματα. Επιπλέον, ο αναγνώστης μπορεί να βρει ένα σημαντικό πλήθος ασκήσεων προς λύση στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Τέλος, η θεωρία υποστηρίζεται με επιλεγμένες υλοποιήσεις στο προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB, ενώ ο πηγαίος κώδικας MATLAB κάθε κεφαλαίου διατίθεται σε ειδική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο μαζί με επιπρόσθετα συμπληρωματικά αρχεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Περιεχόμενα

Πρόλογος || Εισαγωγή || Μαθηματικό υπόβαθρο || Σήματα και συστήματα || Σχήματα και συστήματα συνεχούς χρόνου || Ανάλυση σημάτων και συστημάτων στο πεδίο του συνεχούς χρόνου || Ανάλυση σημάτων συνεχούς χρόνου στο πεδίο της συχνότητας || Ανάλυση συστημάτων στο πεδίο της συχνότητας || Ο μετασχηματισμός Laplace || Συστήματα στο χώρο του Laplace || Συσχετίσεις και φασματικές πυκνότητες || Δειγματοληψία || Σήματα και συστήματα διακριτού χρόνου || Ανάλυση σημάτων και συστημάτων στο πεδίο του διακριτού χρόνου || Ανάλυση σημάτων διακριτού χρόνου στο χώρο της συχνότητας || Ανάλυση συστημάτων διακριτού χρόνου στο χώρο της συχνότητας || Ο μετασχηματισμός Ζ || Συστήματα στο χώρο του Ζ || Συσχετίσεις και φασματικές πυκνότητες

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ