Κωδικός καταλόγου: 888916
ISBN: 978-960-93-7011-0
17 x 24

Παναγιώτης Γιαβρίμης

Κοινωνιολογία: Διδακτικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις

Εκδόσεις: Κεντρική Διάθεση

'Αλλοι τίτλοι του ίδιου συγγραφέα